Κέντρο Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής

Κέντρο δια Βίου Μάθησης | Πιστοποιημένο από Υπουργείο Παιδείας – Αρ. Αδείας 17817

Σχετικά με εμάς

To Κέντρο Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής (Κ.Ε.ΨΥ.ΣΥ.) είναι Κέντρο δια Βίου Μάθησης 1 πιστοποιημένο από τον αρμόδιο φορέα του Υπουργείου Παιδείας. Ιδρύθηκε το 2006 με την επωνυμία Ακαδημία Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής. Μετονομάσθηκε σε Κέντρο Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής το 2011 προς συμμόρφωση με τους νέους κανονισμούς του Υπουργείου Παιδείας.

ανακοινώσεις 

Στείλε τώρα τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και κλείσε μια θέση για τα νέα μας τμήματα

Προγράμματα Εκπαίδευσης  & εξειδίκευσης σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη

Κλινική Ύπνωση - Βιοθυμική Ψυχοθεραπεία

Συστημική Συμβουλευτική & Ψυχοθεραπεία

Τμήματα εκπαίδευσης & εξειδίκευσης E-Learning

Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας E-learning Ασύγχρονη εκπαίδευση