Μονοετές πρόγραμμα ειδίκευσης στην Κλινική Ύπνωση – Βιοθυμική Ψυχοθεραπεία

ΑΘΗΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Υπεύθυνος Προγράμματος: Δρ. Ιωάννης Δόβελος

 Διδάσκοντες: Δρ. Ιωάννης Δόβελος, Κυριακή Λέντζιου, Έλενα Πέτσα

Έναρξη νέων τμημάτων: Αθήνα: 30 Ιανουαρίου 2021 – Θεσσαλονίκη: 5 Δεκεμβρίου 2020

Το πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαίδευσης στην Κλινική Ύπνωση – Βιοθυμική Ψυχοθεραπεία είναι πιστοποιημένο σε επαγγελματικό επίπεδο (practitioner level) από το General Hypnotherapy Standards Council (GHSC). To GHSC επιδοτείται από το βρετανικό Υπουργείο Υγείας και είναι ο επίσημος επαγγελματικός φορέας στον τομέα της Κλινικής Ύπνωσης στη  Βρετανία. Το πρόγραμμα είναι επίσης πιστοποιημένο από την Ακαδημία Βιοθυμικής Υπνοθεραπείας.

Αντικείμενο εκπαίδευσης: Το πρόγραμμα παρέχει πλήρη επαγγελματική εκπαίδευση στην Κλινική Ύπνωση – με εξειδίκευση στη Βιοθυμική Ψυχοθεραπεία. Ξεκινάει με εκπαίδευση στις βασικές αρχές και τεχνικές της Κλινικής Ύπνωσης και συνεχίζεται με εκπαίδευση στις πιο σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές της Κλινικής Υπνοθεραπείας, με κύρια έμφαση στη Βιοθυμική Ψυχοθεραπεία. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει επίσης ειδικές τεχνικές για τη θεραπεία διατροφικών διαταραχών και σωματικών προβλημάτων, καθώς επίσης και γνωστικά αντικείμενα όπως Νευροβιολογία του Συναισθήματος, Ψυχοπαθολογία και Ψυχοφαρμακολογία.

Βιοθυμική Υπνοθεραπεία / Ψυχοθεραπεία

Η Βιοθυμική είναι μια βραχεία θεραπευτική προσέγγιση η οποία απευθύνεται σε όλα τα επίπεδα και υποστρώματα των νευροβιολογικών, των συγκινησιακών (θυμικών), των συναισθηματικών, αλλά και των γνωστικών και συμπεριφορικών λειτουργιών του ανθρώπου. Η Βιοθυμική δεν διαχωρίζει θεωρητικά ή πρακτικά το νευροβιολογικό από το θυμικό ή το συναισθηματικό ή ακόμη και το γνωστικό-συμπεριφορικό πεδίο. Δεν θεωρεί απλά ότι οι λειτουργίες αυτές είναι αλληλένδετες, θεωρεί ότι στον ενήλικα είναι ταυτόσημες σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας ή δράσης τους. Αυτό ισχύει ακόμα και στην εξωτερική εκδήλωση του συναισθήματος με τις αντίστοιχες νοητικές απεικονίσεις, σκέψεις και συμπεριφορές. Με λίγα λόγια, η Βιοθυμική βλέπει τον άνθρωπο από μια ολιστική, λειτουργική σκοπιά και όχι απλά σαν ένα σύνολο αλληλένδετων μεν, αλλά ανεξάρτητων λειτουργιών. Ωστόσο, ο απώτερος στόχος της Βιοθυμικής Υπνοθεραπείας, είναι η αποκωδικοποίηση και αναπλαισίωση των προλεκτικών / προσυμβολικών συγκινησιακών – νευρολογικών κωδικοποιήσεων, οι οποίες δημιουργούν τις προδιαθέσεις για την ανάπτυξη και διατήρηση ψυχοσυναισθηματικών και ψυχοσωματικών διαταραχών.

Η Βιοθυμική Υπνοθεραπεία – Ψυχοθεραπεία έχει αναγνωρίσιμες καταβολές σε προσεγγίσεις της κλινικής ύπνωσης όπως η ερικσονιακή και νεο-ερικσονιακή, η θεραπεία των καταστάσεων του εγώ, το συμβολόδραμα και η αναλυτική υπνοθεραπεία. Αν και η θεραπευτική διαδικασία είναι σε κάποιο βαθμό τυποποιημένη, παρέχει ταυτόχρονα μια ευέλικτη δομή η οποία δίνει τη δυνατότητα προσαρμογής της θεραπευτικής διαδικασίας στις συγκεκριμένες ανάγκες κάθε θεραπευόμενου, όπως αυτές διαμορφώνονται σε κάθε φάση κατά την εξέλιξη της θεραπείας. Η Βιοθυμική Υπνοθεραπεία χρησιμοποιεί πρωτοποριακές τεχνικές οι οποίες έχουν αναπτυχθεί και τεκμηριωθεί μέσα από επισταμένη και πολύχρονη κλινική έρευνα, ιδιαίτερα όσον αφορά στην πολυεπίπεδη αποτελεσματικότητά τους.

Μια σημαντική πτυχή της Βιοθυμικής προσέγγισης είναι η ψυχοεκπαίδευση, ή η προετοιμασία του θεραπευόμενου  σε συνειδητό επίπεδο. Βασικός στόχος της ψυχοεκπαίδευσης, είναι η σταδιακή εστίαση της προσοχής (συνειδητής και ασυνείδητης) του θεραπευόμενου μέσω στοχευμένων συζητήσεων, στους εσωτερικούς μηχανισμούς οι οποίοι δημιουργούν και διατηρούν τις ανεπιθύμητες, αυτοματοποιημένες αντιδράσεις του, ή τα ενοχλητικά συμπτώματα από τα οποία υποφέρει. Στοχεύει επίσης στη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών οι οποίες εξασφαλίζουν τη συνεργασία του συνειδητού στη θεραπευτική διαδικασία. Όπως αναφέρεται και παραπάνω, τελικός θεραπευτικός στόχος της Βιοθυμικής Υπνοθεραπείας, είναι η βιωματική αναπλαισίωση ή επανακωδικοποίηση συγκινησιακών προδιαθέσεων σε προσυμβολικό και προλεκτικό επίπεδο. Η Βιοθυμική Υπνοθεραπεία εφαρμόζεται αποτελεσματικά στη θεραπεία όλων των ψυχοσυναισθηματικών και ψυχοφυσιολογικών διαταραχών.

Το θεωρητικό υπόβαθρο το οποίο καθορίζει την πρακτική της Βιοθυμικής Υπνοθεραπείας, διαφέρει από αυτό άλλων προσεγγίσεων στην κλινική ύπνωση. Οι θεωρητικές βάσεις στις οποίες στηρίζεται η Βιοθυμική Υπνοθεραπεία, όπως προκύπτει και από την ονομασία της, είναι κυρίως οι τελευταίες έρευνες στη νευροβιολογία του συναισθήματος της σύγχρονης συγκινησιακής νευροεπιστήμης (Affective Neuroscience), οι θεωρητικές και πρακτικές αρχές της Affect-Logic, όπως έχουν διατυπωθεί από τον Ελβετό ψυχίατρο Luc Ciompi, καθώς και η  θεωρία των καταστάσεων του εγώ όπως έχει διαμορφωθεί από τους John  και Helen Watkins και άλλους. Επίσης, σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της Βιοθυμικής θεραπείας, έχουν παίξει οι θεωρητικές και πρακτικές συνδέσεις της νευροεπιστήμης με την ψυχοθεραπεία του Αυστραλού Ian White, καθώς και οι πρακτικές εφαρμογές της θεραπείας που ανέπτυξε ο White με βάση αυτές τις συνδέσεις (Clinical Affectology ή Afx Therapy). Σε καθαρά θεωρητικό επίπεδο, η Βιοθυμική υποστηρίζεται και από τις έρευνες και θεωρίες της Επιγενετικής, καθώς και τις θεωρίες της κβαντικής ψυχολογίας και της ψυχολογίας του χάους.

Η Βιοθυμική Υπνοθεραπεία αναπτύχθηκε το 2008 μέσα από την κλινική έρευνα και εμπειρία μιας ομάδας ειδικών της ψυχικής υγείας, με επικεφαλής τον Γιάννη Δόβελο και τη συνεργασία αρχικά του Ian White. Από τότε μέχρι σήμερα, η Βιοθυμική Υπνοθεραπεία χρησιμοποιείται σαν κύρια προσέγγιση ή σε συνδυασμό με άλλες προσεγγίσεις, από έναν συνεχώς αυξανόμενο αριθμό εκπαιδευμένων ειδικών της ψυχικής υγείας.

Δομή προγράμματος: Το πρόγραμμα αποτελείται από δέκα εντατικά εκπαιδευτικά σεμινάρια σε προκαθορισμένες ημερομηνίες. Τα δύο πρώτα σεμινάρια διεξάγονται Σάββατο και Κυριακή από 10.00 έως 18.00 και τις δύο ημέρες. Τα υπόλοιπα οκτώ, εκτός από Σάββατο και Κυριακή 10.00 – 18.00, περιλαμβάνουν και Παρασκευή απόγευμα από 18.00 έως 22.00.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης ομαδική εποπτεία και προσωπική θεραπεία.

Τρόπος διδασκαλίας: H εκπαίδευση περιλαμβάνει πλήρη θεωρητική εισήγηση, παρουσίαση και επίδειξη τεχνικών από τους εισηγητές, πρακτική – βιωματική εξάσκηση στις εφαρμογές των μεθόδων και τεχνικών με συμμετοχή του εισηγητή και των σπουδαστών, παρουσίαση και ανάλυση κλινικών περιστατικών καθώς και προβολή βίντεο. Η βιωματική εκπαίδευση περιλαμβάνει την προσομοίωση συνεδριών ανάμεσα στους σπουδαστές σε χώρο κατάλληλα διαμορφωμένο για διεξαγωγή συνεδριών. Οι προσομοιώσεις παρακολουθούνται, με την πλήρη συναίνεση των σπουδαστών, από το υπόλοιπο τμήμα και τον συντονιστή του μαθήματος μέσα από μονόδρομο καθρέφτη. Για κάθε θεματική ενότητα παρέχονται εκτενείς, αναλυτικές σημειώσεις και προτεινόμενη βιβλιογραφία. Οι σπουδαστές μας συνδέονται με τον προσωπικό τους κωδικό στην ειδικά διαμορφωμένη, ηλεκτρονική πλατφόρμα του Κέντρου μας προκειμένου να μελετήσουν το υλικό του τμήματός τους, να ενημερωθούν για το πρόγραμμα ή για τις υποχρεώσεις τους, καθώς και για να επικοινωνήσουν άμεσα με το διοικητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό του Κέντρου. 

Διάρκεια Προγράμματος: Ένα έτος (208 ώρες)

Προϋποθέσεις εγγραφής: Στο πρόγραμμα γίνονται αποκλειστικά δεκτοί ειδικοί ψυχικής υγείας, όπως ψυχολόγοι, ψυχίατροι, ειδικευόμενοι ψυχίατροι, κοινωνικοί  λειτουργοί, ψυχιατρικοί νοσηλευτές με ειδική εκπαίδευση, πιστοποιημένοι σύμβουλοι ψυχικής υγείας, καθώς επίσης και τελειόφοιτοι φοιτητές των παραπάνω κλάδων. 

Προϋποθέσεις Αποφοίτησης

 • Γραπτή Παρουσίαση δύο περιστατικών.
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις εφ’ όλης της Ύλης
 • Προφορική Εξέταση – Αξιολόγηση Δεξιοτήτων
 • Ολοκλήρωση τουλάχιστον ενός περιστατικού με ομαδική εποπτεία  (υποχρεωτική), ή / και ατομική εποπτεία (προαιρετική)
 • Ολοκλήρωση προσωπικής θεραπείας Βιοθυμικής προσέγγισης

Πιστοποίηση: 

Στους αποφοίτους του προγράμματος χορηγείται το Δίπλωμα Ανώτερης Πρακτικής στην Κλινική ΎπνωσηΒιοθυμική Ψυχοθεραπεία (Advanced Practitioner Diploma in Clinical Hypnotherapy and Biothymic Psychotherapy): του Κέντρου Εφαρμοσμένης ΨυχοθεραπείαςΣυμβουλευτικής (αναγνωρισμένο και πιστοποιημένο από το GHSC), καθώς και το βρετανικό δίπλωμα Qualification in Hypnotherapy Practice του GHSC. Οι απόφοιτοι του προγράμματος έχουν τη δυνατότητα να γίνουν τακτικά μέλη του GHSC και να συμπεριληφθούν στο Επαγγελματικό Μητρώο Κλινικών Υπνοθεραπευτών (General Hypnotherapy Register).

Οι απόφοιτοι του προγράμματος έχουν επίσης τη δυνατότητα να λάβουν πιστοποίηση και να περιληφθούν στο Επαγγελματικό Μητρώο του Complementary & Natural Health Care Council (CNHC). Το CNHC έχει ορισθεί από τη βρετανική κυβέρνηση ως ο ρυθμιστικός φορέας ο οποίος μέσω πιστοποίησης εξασφαλίζει σε εθνικό επίπεδο τις υψηλές προδιαγραφές των επαγγελματιών σε δεκατέσσερις ειδικότητες / επαγγέλματα υγείας, μεταξύ των οποίων και η Κλινική Υπνοθεραπεία.

Παρέχεται επίσης η δυνατότητα πιστοποίησης ως Βιοθυμικός Θεραπευτής από την Ακαδημία Βιοθυμικής Υπνοθεραπείας. Σχετικά με τις προϋποθέσεις πιστοποίησης, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Ακαδημίας στο www.biothymiki-therapia.gr.

 

                                                                        

Δίπλωμα στην Κλινική  Ύπνωση – Βιοθυμική Ψυχοθεραπεία

Ενδεικτική Ύλη Εκπαίδευσης

 • Βιοθυμική Ψυχοθεραπεία – Θεωρητικές Βάσεις: Νευροβιολογία του Συναισθήματος, η Βιοθυμική Επιστήμη, η θεωρία των Καταστάσεων του Εγώ, Σύγχρονη Υπνοθεραπεία – Θεραπείες του Υποσυνειδήτου
 • Η Ιστορία της Σύγχρονης Κλινικής Ύπνωσης – Κριτική Ανάλυση
 • Θεωρίες – Ορισμοί – Γενικές Περιγραφές
 • Εισαγωγή στις Τεχνικές Ύπνωσης – Οι Βασικές Αρχές για μια
  Επιτυχημένη Ύπνωση
 • Ιδεοκινητική και Ιδεο-αισθητηριακή Επικοινωνία – Καθιέρωση Ιδεοκινητικής Επικοινωνίας και οι Εφαρμογές της στην Υπνοθεραπεία
 • Συμβολόδραμα ή Καθοδηγούμενη Συγκινησιακή Φαντασιακή Απεικόνιση
 • Ασυνείδητη Επικοινωνία – Αναπαραστατικά Συστήματα
 • Καταστάσεις Esdaile & Sichort, Άγκυρες – Προγραμματισμός
 • Θεραπεία των Καταστάσεων του Εγώ
 • Βιοθυμική Ψυχοθεραπεία – Εισαγωγή, Συνεδρίες 1 – 5
 • Ψυχοεκπαίδευση στη Βιοθυμική Ψυχοθεραπεία
 • Αναδρομική Θεραπεία
 • Βιοθυμική Ψυχοθεραπεία – Συνεδρίες 6 – 10
 • Βιοθυμική Ψυχοθεραπεία – Συνεδρίες 11 – 17
 • Σωματική Θεραπεία
 • Μέθοδοι Απευαισθητοποίησης – Βιοθυμική Απευαισθητοποίηση
 • Προετοιμασία για Απόδοση / Επίδοση
 • Διατροφικές Διαταραχές – Ψυχοπαθολογία και Διαγνωστικά Κριτήρια, Προφίλ και Χαρακτηριστικά – Η Βιοθυμική Θεραπευτική Προσέγγιση
 • Θεραπεία για το Κάπνισμα
 • Κώδικας Δεοντολογίας στην Ψυχοθεραπεία – Κλινική Ύπνωση
 • Στοιχεία Ψυχοπαθολογίας – Ψυχοφαρμακολογία

Δίδακτρα

Ιδιώτες – 1900 ευρώ

Φοιτητές/ Άνεργοι/ Εφάπαξ πληρωμή – 1700 ευρώ

Η καταβολή του κόστους συμμετοχής γίνεται εφάπαξ ή σε 10 ή 12 μηνιαίες δόσεις σε τραπεζικό λογαριασμό ή με χρέωση πιστωτικής κάρτας. Στο ποσόν περιλαμβάνονται επίσης ορισμένα βασικά βιβλία και εκτενείς σημειώσεις των μαθημάτων σε ηλεκτρονική μορφή.

Δεν υπάρχει πρόσθετη χρέωση για την εξέταση της αίτησης και την εγγραφή στο τμήμα.

Επί πλέον χρεώσεις:

Προσωπική Θεραπεία (υποχρεωτική): 40 Ευρώ η συνεδρία
Ατομική Εποπτεία (προαιρετική): 40 Ευρώ η συνεδρία

Ομαδική Εποπτεία: Περιλαμβάνεται στα δίδακτρα κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Χρέωση 20 Ευρώ η τετράωρη συνάντηση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος

Ημερομηνίες και ώρες παρακολούθησης Αθήνα*Ημερομηνίες και ώρες παρακολούθησης Θεσσαλονίκης*

1.  Σάββατο & Κυριακή  22-23/2/20 – 10.00 – 18.00

2.  Σάββατο & Κυριακή 14-15/3/20 – 10.00 – 18.00

3.  Παρασκευή  10/4/20 – 18.00 – 22.00

      Σάββατο & Κυριακή  11-12/4/20 – 10.00 – 18.00

4.  Παρασκευή 8/5/20 – 18.00 – 22.00

     Σάββατο & Κυριακή 9-10/5/20 – 10.00 – 18.00

5.  Παρασκευή 12/6/20 – 18.00 – 22.00

      Σάββατο & Κυριακή 13-14/6/20 – 10.00 – 18.00

6.   Παρασκευή 25/9/20 – 18.00 – 22.00

      Σάββατο & Κυριακή 26-27/9/20 – 10.00 – 18.00

7.  Παρασκευή 9/10/20 – 18.00 – 22.00

      Σάββατο & Κυριακή 10-11/10/20 – 10.00 – 18.00

8.  Παρασκευή 30/10/20  18.00 – 22.00

      Σάββατο & Κυριακή 31/10 – 1/11/20 – 10.00 – 18.00

9.  Παρασκευή 27/11/20 – 18.00 – 22.00  

      Σάββατο & Κυριακή 28-29/11 – 10.00 – 18.00

10. Παρασκευή  18/12/20  18.00 – 22.00

      Σάββατο & Κυριακή 19-20/12/20 – 10.00 – 18.00

Το τμήμα Θεσσαλονίκης ξεκινάει Οκτώβριο 2020. Οι ημερομηνίες παρακολούθησης θα αναρτηθούν στους επόμενους μήνες.

*Προσοχή! Ορισμένες ημερομηνίες ενδέχεται να αλλάξουν λόγω έκτακτων συνθηκών όπως π.χ. εκλογές.

 

Εάν ενδιαφέρεστε για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, παρακαλώ συμπληρώστε και αποστείλετε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα βρείτε πατώντας εδώ και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας εντός 5 εργάσιμων ημερών.