Μονοετές Εξειδικευμένο Πρόγραμμα στην Εφαρμογή της Γνωσιακής – Συμπεριφορικής στη Θεραπεία Παιδιών & Εφήβων -E-Learning

Έναρξη νέων τμημάτων ΓΣΨ σε Παιδιά & Εφήβους Αθήνα – Θεσσαλονίκη E-Learning: Ιανουάριος 2024

 

Το μονοετές αυτό διαδικτυακό πρόγραμμα παρέχει εξειδικευμένη εκπαίδευση στην εφαρμογή του μοντέλου της Γνωσιακής- Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας σε παιδιά και εφήβους. Το πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά σε πτυχιούχους ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχιάτρους καθώς και συμβούλους ψυχικής υγείας οι οποίοι είναι τακτικά μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής. Βασική προϋπόθεση εγγραφής στο πρόγραμμα είναι ολοκληρωμένη εκπαίδευση στο μοντέλο της Γνωσιακής – Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας. Περιλαμβάνει 160 ώρες εκπαίδευσης, 120 ώρες πρακτικής άσκησης και 100 ώρες προσωπικής ανάπτυξης.

Κάθε έτος σπουδών: περιλαμβάνει 10 Παρασκευές, ώρες 18.00 – 22.00 και 10 Σαββατοκύριακα, ώρες 10.00 – 17.30 σε προκαθορισμένες ημερομηνίες με ενδεικτική συχνότητα ένα τριήμερο το μήνα. Τα μαθήματα διεξάγονται με ζωντανή παρακολούθηση μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας.

Στους αποφοίτους του προγράμματος, χορηγείται «Δίπλωμα Εξειδίκευσης στη Γνωσιακή- Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία για Παιδιά και Εφήβους»

Δυνατότητες Πιστοποίησης:

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με βάση τα πρότυπα Ευρωπαϊκών & Διεθνών φορέων εκπαίδευσης στην Γνωσιακή Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται υψηλά επίπεδα εκπαίδευσης. Οι απόφοιτοι του προγράμματος έχουν τη δυνατότητα – υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις – πιστοποίησης από το Academy of Cognitive Therapy (A.C.T.) και την British Association for Counselling & Psychotherapy (B.A.C.P.). 

Θεωρία, Πρακτική άσκηση & Προσωπική ανάπτυξη

Θεωρητική Εκπαίδευση

Ενότητες (150 ώρες):

1. Κλινική Αξιολόγηση, Διάγνωση – Διαφοροδιάγνωση & Δεοντολογικά Ζητήματα στην Θεραπεία Παιδιών & Εφήβων : Κλινική συνέντευξη με παιδί/έφηβο, κλινική συνέντευξη με γονείς, σχολική συνέντευξη, ψυχομετρικά εργαλεία, δεοντολογικά ζητήματα.
Ερωτηματολόγια γονέων: ΕΔΕΠ, SDQ
• Eρωτηματολόγια παιδιών:
• Γνωστικά/Νοητικά: Bender Gestalt Neuropsychological Test, WISC-III, Αθηνά Τεστ, Παραπομπή για μαθησιακή αξιολόγηση
• Ιχνογράφημα: Draw A House-Tree-Person, Patte Noire
• Ψυχοθεραπευτικά: ΣΑΕΒΑ, SDQ, Σχημάτων, ΠΑΤΕΜ, Fairy Tale Test, TAT, CAT, Ημιτελείς προτάσεις του Menninger
• Διαγνωστικά: Anxiety Screening Test, MASK, SDI, ADIS, Y-BOCS
• Ερωτηματολόγιο ΔΕΠ-Υ για γονείς και εκπαιδευτικούς (DUPAUL)

2. Χαρακτηριστικά & Ανάγκες Διαφορετικών Αναπτυξιακών Σταδίων-Υγιής Γονική Ανταπόκριση & Συμβουλευτική Γονέων– Θεραπευτικές Δεξιότητες Επικοινωνίας Ανάλογα με τις Ανάγκες του Κάθε Αναπτυξιακού Σταδίου- Συναισθηματική Ψυχό-εκπαίδευση
• Συναισθηματική ανάπτυξη: αναφορά στην θεωρία δεσμού και ανάλυση των συναισθηματικών δεξιοτήτων της κάθε ηλικίας
• Γνωστική ανάπτυξη: αναφορά στα ορόσημα της κάθε ηλικίας
• Αντίληψη του εαυτού
• Υγιής αυτονομία
• Κοινωνική ανάπτυξη
• Παιχνίδι

3. Η Εφαρμογή της Γνωσιακής Συμπεριφορικής Παιγνιοθεραπείας & Δραματοθεραπείας σε Παιδιά και Εφήβους- Ενίσχυση της Σχέσης Γονέα-Παιδιού Μέσω του Παιχνιδιού

4. Θεραπευτικές Παρεμβάσεις και Διατύπωση Περίπτωσης σε Αγχώδεις Διαταραχές, Κινητικές Διαταραχές, Διαταραχές Απέκκρισης & Διαταραχές Ύπνου- Συμβουλευτική Γονέων και η Συμβολή τους Στην Θεραπευτική Διαδικασία
• Διαταραχή αποχωρισμού και πανικού
• Ειδικές φοβίες
• ΙΨΑΔ
• Κοινωνική φοβία
• Εκλεκτική αλαλία
• Διαταραχή μυοσπασμάτων
• Άγχος εξετάσεων
• Επαγγελματικός προσανατολισμός
• Η συμβολή των γονέων στην θεραπεία αγχωδών διαταραχών

5. Θεραπευτικές Παρεμβάσεις και Διατύπωση Περίπτωσης σε Συναισθηματικές Διαταραχές, Αυτό-καταστροφική Συμπεριφορά,Εθισμός στο Διαδίκτυο, Αυτό-εκτίμηση και Διεκδικητικότητα- Συμβουλευτική Γονέων και η Συμβολή τους Στην Θεραπευτική Διαδικασία

6. Θεραπευτικές Παρεμβάσεις και Διατύπωση Περίπτωσης σε Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής, Διαταραχή Αναπτυξιακού Φάσματος, Διαταραχές Ελέγχου των Παρορμήσεων, Καταχρήσεις και Παραβατικότητα– Συμβουλευτική Γονέων και η Συμβολή τους Στην Θεραπευτική Διαδικασία

7. Θεραπεία σε Παιδιά/Εφήβους με Προβλήματα Υγείας, Απώλεια & Πένθος- Συμβουλευτική Γονέων και η Συμβολή τους Στην Θεραπευτική Διαδικασία
• Απώλεια υγείας
• Απώλεια γονέα
• Διαζύγιο
• Μετακομίσεις
• Υιοθεσία

8. Θεραπεία σε Παιδιά/Εφήβους με Τραυματικά Γεγονότα Ζωής-Διαχείριση Τραύματος- Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση-Συμβουλευτική Γονέων και η Συμβολή τους Στην Θεραπευτική Διαδικασία
• Σχολικός εκφοβισμός
• Συναισθηματική κακοποίηση
• Σωματική κακοποίηση
• Σεξουαλική κακοποίηση

9. Θεραπεία σε Παιδιά/Εφήβους με Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής- Συμβουλευτική Γονέων και η Συμβολή τους Στην Θεραπευτική Διαδικασία
• Ψυχογενής Ανορεξία
• Ψυχογενής Βουλιμία
• Συναισθηματική υπερφαγία

10. Αξιολόγηση σπουδαστών

• Παρουσιάσεις περιστατικών
• Γραπτή Αξιολόγηση

Κλινική Πρακτική (120 ώρες)

Ως πρακτική άσκηση νοείται η πρόσωπο με πρόσωπο (θεραπευτής – θεραπευόμενος) συνεδρία με διάρκεια 50 λεπτά, η οποία λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου θεραπευτικού πλάνου.

Η πρακτική άσκηση περιλαμβάνει την ανάληψη 2 περιστατικών (συνολική διάρκεια 50 ώρες), την παρακολούθηση μιας ομάδας εποπτείας (διάρκειας 40 ωρών) και την διατήρηση φακέλων για τα περιστατικά (30 ώρες απασχόλησης συνολικά).

Παρακολούθηση βίντεο (10 ώρες)

Παρακολούθηση εξειδικευμένων βίντεο κατά την διάρκεια των μαθημάτων

Προσωπική ανάπτυξη (100 ώρες):

Οι ώρες προσωπικής ανάπτυξης περιλαμβάνουν την μελέτη της σύγχρονης βιβλιογραφίας, αρθρογραφίας και των εκτενών, εξειδικευμένων σε κάθε ενότητα σημειώσεων, καθώς και την προετοιμασία για την παρουσίαση μιας μελέτης περίπτωσης έκτασης 5.000-5.500 λέξεων.

  • Μελέτη Βιβλιογραφίας (50 ώρες)
  • Προετοιμασία και Παρουσίαση Μελέτη Περίπτωσης (50 ώρες)

Κριτήρια αποφοίτησης:

  1. Παρακολούθηση ενοτήτων Σ/Κ (ετήσιο όριο απουσιών=30 ώρες)
  2. Επιτυχής παρουσίαση εργασίας ανάλυσης περιστατικού στο τέλος του έτους (βαθμός άνω του 70%)
  3. Αξιολόγηση άνω του 70% στην γραπτή εξέταση γνώσεων στο τέλος του έτους
  4. Ολοκλήρωση δύο περιστατικών και κατάθεση φακέλων θεραπείας (τηρείται το δεοντολογικό απόρρητο)
  5. Παρακολούθηση 40 ωρών ομαδικής εποπτείας (ετήσιο όριο απουσιών=8 ώρες)

Με την κάλυψη των ανωτέρω κριτηρίων χορηγείται στους αποφοίτους του προγράμματος «Δίπλωμα Εξειδίκευσης στη Γνωσιακή- Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία για Παιδιά και Εφήβους»

Δίδακτρα: 1900 ευρώ

Φοιτητές/Άνεργοι/Εφάπαξ πληρωμή: 1700 ευρώ

Η καταβολή του κόστους συμμετοχής γίνεται εφάπαξ ή σε 10 ή 12 μηνιαίες δόσεις σε τραπεζικό λογαριασμό ή με χρέωση πιστωτικής κάρτας. Τα ετήσια δίδακτρα καλύπτουν τις δραστηριότητες που περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα καθώς και  τις εκτενείς σημειώσεις των μαθημάτων σε ηλεκτρονική μορφή. Υπάρχει επί πλέον χρέωση για την ατομική εποπτεία.

*Πολιτική ακύρωσης:

Ενημερώνουμε πως σε περίπτωση απόσυρσης της αίτησης εγγραφής, επιστροφές χρημάτων δεν γίνονται δεκτές, καθώς έχετε δεσμεύσει τη θέση για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και έχετε στερήσει τη δυνατότητα συμμετοχής άλλου εν δυνάμει σπουδαστή.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Κέντρου Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής στο info@psychotherapia.gr ή τηλεφωνήστε στο 210 821921

Εάν ενδιαφέρεστε για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, παρακαλώ συμπληρώστε και αποστείλετε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα βρείτε πατώντας εδώ και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας εντός 5 εργάσιμων ημερών.