• Κέντρο Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής

Γνωσιακή Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία

Επαγγελματικό Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης στη Γνωσιακή – Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία

ΑΘΗΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επιστημονικά Υπεύθυνη τμήματος: Δρ. Έλλη Καλάκη

Διδάσκοντες:  Όλγα Ζηκοπούλου, Δρ. Έλλη Καλάκη, Κατερίνα Καραμανή, Διαμάντα Μπικάκη, Ζωή Ντουλαπτσή, Κατερίνα Παπαγεωργίου, Βικτώρια Χαμαλάκη, Αμαλία Χαρίση, Δημήτρης Χαρμπίλας, Μίνα Χιώνη

Αντικείμενο Εκπαίδευσης: Το πρόγραμμα μετεκπαίδευσης στη Γνωσιακή – Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία του Κέντρου Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής παρέχει ολοκληρωμένη, εξειδικευμένη επαγγελματική εκπαίδευση στη θεωρία, καθώς και στις κλινικές εφαρμογές του μοντέλου.

Το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα τριετούς και τετραετούς εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα παρέχει ολοκληρωμένη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στη Γνωσιακή – Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία. Το τριετές πρόγραμμα περιλαμβάνει 588 ώρες υποχρεωτικής θεωρητικής εκπαίδευσης, 624 ώρες υποχρεωτικής κλινικής εκπαίδευσης και 351 ώρες προσωπικής ανάπτυξης, αυτογνωσίας και προσωπικής θεραπείας. 

Το τετραετές πρόγραμμα περιλαμβάνει 748 ώρες υποχρεωτικής θεωρητικής εκπαίδευσης, 847 ώρες υποχρεωτικής κλινικής εκπαίδευσης και 403 ώρες προσωπικής ανάπτυξης, αυτογνωσίας και προσωπικής θεραπείας. Το πρόγραμμα, έχει σχεδιαστεί με βάση τα κριτήρια εκπαίδευσης της κριτήρια εκπαίδευσης της Academy of Cognitive Therapy και του European Association for Cognitive – Behavioural Therapies, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται υψηλά πρότυπα εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα αποτελείται από εντατικά εκπαιδευτικά σεμινάρια και εργαστήρια βιωματικής πρακτικής. Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια  περιλαμβάνουν: θεωρητικές εισηγήσεις, παρουσίαση και ανάλυση κλινικών περιστατικών, παρουσίαση, ανάλυση και πρακτικές εφαρμογές των μεθόδων και τεχνικών του μοντέλου, επίδειξη τεχνικών από τους εισηγητές, παίξιμο ρόλων, αλλά και προβολή σειράς εκπαιδευτικών βίντεο/ εφαρμοσμένων εργαστηρίων ΓΣΨ.

Για κάθε θεματική ενότητα εκπαιδευτικού σεμιναρίου, παρέχονται αναλυτικές σημειώσεις και προτεινόμενη βιβλιογραφία από την ακαδημαϊκή ομάδα του Κέντρου.

Τα εργαστήρια βιωματικής πρακτικής περιλαμβάνουν: βιωματική προσέγγιση εφαρμογών του μοντέλου και πρακτική άσκηση πάνω σε τεχνικές, ενίσχυση θεραπευτικών δεξιοτήτων, ομαδικές παρουσιάσεις επιστημονικής (ή ερευνητικής) βιβλιογραφίας.

Επιπλέον, το πρόγραμμα περιλαμβάνει εποπτευόμενη κλινική άσκηση, με στόχο την εφαρμογή των τεχνικών του μοντέλου κατά την ανάληψη περιστατικών και την ανάλυσή τους σε πλαίσιο στενής εποπτείας.

ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στόχος του προγράμματος είναι να παρέχει μια επιστημονικά τεκμηριωμένη και ποιοτική εκπαίδευση στη Γνωσιακή-Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία και να εφοδιάσει τους εκπαιδευόμενους ψυχοθεραπευτές με δεξιότητες και γνώσεις, ώστε ολοκληρώνοντας τη φοίτηση τους να παρέχουν αποτελεσματικές υπηρεσίες εφαρμόζοντας το Γνωσιακό-Συμπεριφορικό μοντέλο ψυχοθεραπείας. Οι απόφοιτοι του τριετούς προγράμματος θα:

 • Έχουν κατανοήσει σε βάθος τις αρχές και βάσεις της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής θεωρίας και συλλογιστικής
 • Θα μπορούν να πραγματοποιούν κλινική αξιολόγηση, διάγνωση και διαφορική διάγνωση
 • Θα μπορούν να αναπτύσσουν διατύπωση περίπτωσης και θεραπευτικό σχεδιασμό με βάση τον θεραπευτικό στόχο
 • Εξοικειωθούν με μεθόδους διαχείρισης πολύπλοκων περιστατικών
 • Εξοικειωθούν με εκσυγχρονισμένα πρωτόκολλα Γνωσιακής-Συμπεριφορικής θεραπείας  σε ένα ευρύ φάσμα διαταραχών
 • Εξοικειωθούν με εκσυγχρονισμένες τάσεις της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Θεραπείας
 • Αναπτύξουν, σε σημαντικό βαθμό, την ικανότητα αυτό-επίγνωσης και ενδοσκόπησης
 • Αναπτύξουν μια ευρεία, ολιστική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία μέσα από την επαφή τους και με στοιχεία άλλων επιστημονικά έγκυρων, ψυχοθεραπευτικών προσεγγίσεων.
 • Επιτύχουν τόσο προσωπική, όσο και επαγγελματική ανάπτυξη

Στους αποφοίτους του τριετούς προγράμματος χορηγείται Δίπλωμα στη Γνωσιακή – Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος έχουν τη δυνατότητα – υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις – πιστοποίησης από το British Association for Counselling & Psychotherapy και την Academy of Cognitive Therapy. 

Προϋποθέσεις συμμετοχής στο τριετές πρόγραμμα: Το πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά σε κατόχους πτυχίου ψυχολογίας, κοινωνικής εργασίας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής και άλλων συναφών κλάδων από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο ή κολέγιο της Ελλάδας ή του εξωτερικού, καθώς και σε ψυχιάτρους και ειδικευόμενους ψυχιάτρους. Γίνονται επίσης δεκτοί φοιτητές των παραπάνω κλάδων με την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις πανεπιστημιακές τους σπουδές πριν την αποφοίτησή τους από το πρόγραμμα.

Όλοι οι υποψήφιοι περνούν από προσωπική συνέντευξη πριν την ένταξή τους στο πρόγραμμα.

ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΤΟΣ – ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Το τέταρτο έτος παρέχει εξειδικευμένη εκπαίδευση σε τρεις κατευθύνσεις:

–          Α΄ Γνωσιακή – Συμπεριφορική Θεραπεία σε παιδιά και εφήβους

–          Β΄ Γνωσιακή – Συμπεριφορική Θεραπεία στις Διατροφικές Διαταραχές και

–          Γ΄ Γνωσιακή – Βιοθυμική Υπνοθεραπεία.

 Οι ώρες θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης ποικίλουν ανάλογα με την κατεύθυνση. Μπορεί να απαιτούνται και επί πλέον ώρες ατομικής εποπτείας και προσωπικής θεραπείας.

Στους αποφοίτους του τέταρτου έτους χορηγείται Δίπλωμα Ανώτερης Πρακτικής στη Γνωσιακή – Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία με Ειδίκευση στην κατεύθυνση στην οποία έχουν εκπαιδευτεί.

Δικαίωμα εγγραφής στο τέταρτο έτος έχουν απόφοιτοι του τριετούς προγράμματος ΓΣΘ του Κ.Ε.ΨΥ.ΣΥ, καθώς και απόφοιτοι αντίστοιχων προγραμμάτων της Ελλάδας ή του εξωτερικού, οι οποίοι κατέχουν πτυχίο ψυχολογίας, κοινωνικής εργασίας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής και άλλων συναφών κλάδων από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο ή κολέγιο της Ελλάδας ή του εξωτερικού, καθώς και ψυχίατροι και ειδικευόμενοι ψυχίατροι.

Διεξαγωγή Μαθημάτων

Τμήματα Παρασκευής- Σαββάτου- Κυριακής (Αθήνα – Θεσσαλονίκη)

Πρώτο έτος σπουδών: περιλαμβάνει 11 Παρασκευές, ώρες 18.00 – 22.00 και 11 Σαββατοκύριακα, ώρες 10.00 – 18.00 σε προκαθορισμένες ημερομηνίες.

Δεύτερο έτος σπουδών: περιλαμβάνει 10 Παρασκευές, ώρες 18.00 – 22.00 και 10 Σαββατοκύριακα, ώρες 10.00 – 18.00 σε προκαθορισμένες ημερομηνίες.

Τρίτο έτος σπουδών: Η διάρκεια κυμαίνεται από την κατεύθυνση που θα επιλέξετε.

Τέταρτο έτος σπουδών: Η διάρκεια κυμαίνεται από την κατεύθυνση που θα επιλέξετε.

Απογευματινά Τμήματα (Αθήνα)

Πρώτο έτος σπουδών: Κάθε Τρίτη, ώρες 18.30- 22.00 και μια Πέμπτη κάθε μήνα, ώρες 18.00- 22.00. Συνολικά, το Α έτος περιλαμβάνει 44 Τρίτες και 11 Πέμπτες παρακολούθησης.

Δεύτερο έτος σπουδών: Κάθε Τρίτη, ώρες 18.30- 22.00 και μια Πέμπτη κάθε μήνα, ώρες 18.00- 22.00. Συνολικά, το Β έτος περιλαμβάνει 40 Τρίτες και 10 Πέμπτες παρακολούθησης.

Τρίτο έτος σπουδών: Η διάρκεια κυμαίνεται από την κατεύθυνση που θα επιλέξετε.

Τέταρτο έτος σπουδών: Η διάρκεια κυμαίνεται από την κατεύθυνση που θα επιλέξετε.

Δίδακτρα Α & Β έτους

1900 ευρώ ανά έτος
Φοιτητές/Άνεργοι/Εφάπαξ πληρωμή: 1700 ευρώ ανά έτος

Δίδακτρα Γ & Δ έτους

1600 ευρώ ανά έτος
Φοιτητές/Άνεργοι/Εφάπαξ πληρωμή: 1400 ευρώ ανά έτος

Η καταβολή του κόστους συμμετοχής γίνεται εφάπαξ ή σε 10 μηνιαίες δόσεις σε τραπεζικό λογαριασμό ή με χρέωση πιστωτικής κάρτας. Τα ετήσια δίδακτρα καλύπτουν τις Θεωρητικές Εισηγήσεις, τα Εργαστήρια Βιωματικής Πρακτικής, την Ομάδα Εποπτείας, καθώς και  τις εκτενείς σημειώσεις των μαθημάτων σε ηλεκτρονική μορφή.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Κέντρου Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής στο info@psychotherapia.gr ή τηλεφωνήστε στο 210 8219210.

Αναλυτικές Περιγραφές: Θεωρία, Μεθοδολογία & Πρακτική

Θεωρία, Μεθοδολογία & Πρακτική Α έτους Γνωσιακής Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας

·       Ενότητες (160 ώρες):

1.      Εισαγωγή Ι: 

–          Η εξέλιξη της ΓΣΘ και νεότερες εξελίξεις του μοντέλου

–          Βιολογική βάση της συμπεριφοράς

–          Νευροβιολογία του συναισθήματος

–          Πρώιμες εμπειρίες, δημιουργία σχημάτων και ανάπτυξη ψυχοπαθολογίας

–          Βασικές Αρχές της ΓΣΘ

–          Διατύπωση Περίπτωσης

–          Διατύπωση Προβλήματος

–          Γνωσιακή Αναδόμηση

–          Συμπεριφοριστική ανάλυση και τροποποίηση συμπεριφοράς

–          Η θεραπευτική σχέση στην ΓΣΘ

–          Θεραπευτική Διαδικασία

2.      Συναισθηματικές Διαταραχές

–          Κατάθλιψη

–          Διπολική Διαταραχή

3.      Αγχώδεις Διαταραχές Ι: Συμπεριφορισμός Ι & Ειδικές Φοβίες 

4.      Αγχώδεις Διαταραχές ΙΙ: Κοινωνική Φοβία

5.      Αγχώδεις Διαταραχές ΙΙΙ: Διαταραχή Πανικού με ή Χωρίς Αγοραφοβία

6.      Αγχώδεις Διαταραχές IV: Μετατραυματική Διαταραχή

7.      Αγχώδεις Διαταραχές V: Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή

8.      Αγχώδεις Διαταραχές VI: Γενικευμένη Αγχώδη Διαταραχή

9.      Σωματόμορφες Διαταραχές & Διαταραχές Ύπνου

10.  Εισαγωγή Στην Εφαρμογή της ΓΣΘ σε Παιδιά & Εφήβους

11.  Γραπτές Εξετάσεις & Παρουσίαση Μελέτη Περίπτωσης

Βιωματική Πρακτική & Προσωπική Ανάπτυξη (36 ώρες):

Συνάντηση 1: Εισαγωγή-Εξοικείωση με Αρχές και Όρους της ΓΣΘ

Συνάντηση 2: Κώδικας Δεοντολογίας, Θεραπευτικές Δεξιότητες Ι & Η Θεραπευτική Σχέση στην ΓΣΘ

Συνάντηση 3: Κλινική Αξιολόγηση Ι

–          Κλινική Αξιολόγηση

–          Εντοπισμός Προβλήματος

–          Διατύπωση Προβλήματος

–          Διατύπωση Περίπτωσης

–          Αναγνώριση Θεραπευτικών Στόχων

Συνάντηση 4: Θεραπευτικές Δεξιότητες ΙΙ

–          Συνεργατικός Εμπειρισμός

–          Ενεργό-Καθοδηγητικό Στυλ

–          Σωκρατικός Διάλογος & Αυτό-καθοδηγούμενη Έρευνα

–          Η Αντιπαράθεση στην ΓΣΘ

–          Εκμαίευση Αρνητικών Αυτόματων Σκέψεων (ΑΑΣ)

–          Εντοπισμός Κεντρικών Σημείων Διερεύνησης

Συνάντηση 5: Πρακτική Εξάσκηση-Τυπική Δομή Θεραπευτικής Διαδικασίας Ι

–          Εντοπισμός Προβλήματος

–          Αναγνώριση Θεραπευτικού Στόχου

–          Ανάπτυξη Θεραπευτικής Ατζέντας

–          Αναγνώριση Κεντρικών ΑΑΣ

–          Αναγνώριση Συναισθήματος

–          Εντοπισμός Μη-Λειτουργικής Συμπεριφοράς

–          Φαύλος Κύκλος (ABC)

Συνάντηση 6: Γνωσιακή Αναδόμηση & Συμπεριφορικό Πείραμα

Συνάντηση 7: Συμπεριφορισμός ΙΙ & Τροποποίηση Συμπεριφοράς

–          Τεχνικές Ρύθμισης Συναισθήματος

–          Δεξιότητες Επίλυσης Προβλημάτων

–          Βασικές Αρχές στην Διεκδικητικότητα

–          Κοινωνικές Δεξιότητες

Συνάντηση  8 & 9: Πρακτική Εξάσκηση- Τυπική Δομή Θεραπευτικής Διαδικασίας ΙΙ

–          Εντοπισμός Προβλήματος

–          Αναγνώριση Θεραπευτικού Στόχου

–          Ανάπτυξη Ατζέντας

–          Αναγνώριση Κεντρικών ΑΑΣ

–          Αναγνώριση Συναισθήματος

–          Εντοπισμός Μη-Λειτουργικής Συμπεριφοράς

–          Φαύλος Κύκλος (ABC)

–          Γνωσιακή Αναδόμηση

–          Τροποποίηση Συμπεριφοράς

Συνάντηση  10 & 11: Επανάληψη & Προφορική Αξιολόγηση

·         Εργαστήρια (Workshops) Προσωπικής Ανάπτυξης (τουλάχιστον 40 ώρες):

–          Απώλεια & Πένθος

–          Διαχείριση της Αναβλητικότητας

–          Λειτουργική & Μη-λειτουργική Τελειοθηρία

–          Βασικές Δεξιότητες Διεκδικητικότητας

–          Ενίσχυση της Αυτό-Πεποίθησης

·         Μελέτη Βιβλιογραφίας (50 ώρες)

·         Προετοιμασία και Παρουσίαση Μελέτη Περίπτωσης (50 ώρες)

·         Διαδικασία Αξιολόγησης (24 ώρες)

·         Προβολή video (50 ώρες)

Θεωρία, Μεθοδολογία & Πρακτική Β έτους Γνωσιακής Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας

Β΄ έτος (σύνολο 583 ώρες)

Δικαίωμα εγγραφής στο Β’ έτος έχουν οι απόφοιτοι του Α΄ έτους, καθώς επίσης και επαγγελματίες ψυχικής υγείας που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον έναν χρόνο αντίστοιχης εκπαίδευσης στην ΓΣΘ, σε κάποιον άλλο εκπαιδευτικό φορέα της Ελλάδας ή του εξωτερικού, οι οποίοι κατέχουν πτυχίο ψυχολογίας, κοινωνικής εργασίας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής και άλλων συναφών κλάδων από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο ή κολλέγιο της Ελλάδας ή του εξωτερικού

Ενότητες (160 ώρες):

1.      Κλινική Αξιολόγηση ΙΙ, Διάγνωση, Διαφορική Διάγνωση & Αξιολόγηση Αυτοκτονικότητας

2.      Διαταραχές Προσωπικότητας Α & Ψυχώσεις 

3.      Διαταραχές Προσωπικότητας Β & Εισαγωγή Στην Θεραπεία Σχημάτων 

4.      Διαταραχές Προσωπικότητας Γ  

5.      Θεραπευτική Σχέση, Αντίσταση Στην Θεραπεία & Δύσκολοι Ασθενείς

6.      Η Εφαρμογή της ΓΣΘ σε Χρόνιες Σωματικές Παθήσεις

7.      Διατροφικές Διαταραχές

8.      Η Εφαρμογή της ΓΣΘ Στην Ομαδική Θεραπεία

9.      Η Εφαρμογή της ΓΣΘ Στην Θεραπεία Ζεύγους και την Διαχείριση Σεξουαλικών Διαταραχών

10.    Γραπτές Εξετάσεις & Παρουσίαση Μελέτη Περίπτωσης

Βιωματική Πρακτική & Προσωπική Ανάπτυξη (30 ώρες):

Συνάντηση 1: Ανάπτυξη Διατύπωσης Περίπτωσης Ι

–        Κατανόηση ορισμών όπως:

·         Συναισθηματική ανάπτυξη & δημιουργία σχημάτων και πεποιθήσεων

·         Στρατηγικές αντιμετώπισης: γνωσιακές,  συναισθηματικές, συμπεριφορικές

–          Πρακτική εξάσκηση στην :

·         Διερεύνηση & ψυχό-εκπαίδευση συναισθηματικών αναγκών, σχημάτων, πεποιθήσεων και στρατηγικών αντιμετώπισης

·         Ανάπτυξη Διατύπωσης Περίπτωσης

Συνάντηση 2: Ανάπτυξη Διατύπωσης Περίπτωσης ΙΙ & Θεραπευτικού Πλάνου

–          Πρακτική εξάσκηση στην διερεύνηση πεποιθήσεων και στρατηγικών αντιμετώπισης

–          Πρακτική εξάσκηση στην ανάπτυξη θεραπευτικού πλάνου

Συνάντηση 3: Θεραπευτική Συμμαχία & Θεραπευτικές Δεξιότητες ΙΙΙ

–          Η θεραπευτική σχέση στην αναδόμηση σχημάτων και πεποιθήσεων

–           Διαφοροποίηση μεταξύ θεραπευτικού περιεχομένου και θεραπευτικής διαδικασίας

–          Θεραπευτικές δεξιότητες εστίασης στην θεραπευτική διαδικασία

–          Αναγνώριση σημαντικών σημείων στην θεραπευτική διαδικασία και διαχείριση αυτών

Συνάντηση 4: Γνωσιακές Τεχνικές Στην Αναδόμηση Σχημάτων & Πεποιθήσεων Ι

Συνάντηση 5: Βιωματικές Τεχνικές και η Θεραπευτική Σχέση ως Μέσο Αναπλαισίωσης Πρώιμων Εμπειριών Ι

Συνάντηση 6:

–          Γνωσιακές Τεχνικές Στην Αναδόμηση Σχημάτων & Πεποιθήσεων ΙΙ

–          Βιωματικές Τεχνικές και η Θεραπευτική Σχέση ως Μέσο Αναπλαισίωσης Πρώιμων Εμπειριών ΙΙ

Συνάντηση 7: Ανατροπή Στρατηγικών Αντιμετώπισης και Συμπεριφορικών Μοτίβων

Συνάντηση 8, 9 & 10: Επανάληψη & Προφορική Αξιολόγηση

–          Αναγνώριση ΑΑΣ & εντοπισμός κεντρικών ΑΑΣ

–          Εκμαίευση  ενδιάμεσων και πυρηνικών πεποιθήσεων (ή σχημάτων)

–          Αναγνώριση στρατηγικών αντιμετώπισης

–          Συσχέτιση πεποιθήσεων και στρατηγικών αντιμετώπισης με πρώιμες εμπειρίες

–          Αναδόμηση πεποιθήσεων και αναπλαισίωση πρώιμων εμπειριών

–           Ανάπτυξη εναλλακτικών πεποιθήσεων

–          Η εργασία για το σπίτι στην διαχείριση συναισθηματικών και συμπεριφορικών μοτίβων

Εργαστήρια (Workshops) Προσωπικής Ανάπτυξης (τουλάχιστον 40 ώρες):

–          Διακοπή Καπνίσματος

–          Ξεπερνώντας την ανήσυχη σκέψη

–          Άγχος υγείας & ψυχοσωματικά προβλήματα

–          Ξεπερνώντας το κοινωνικό άγχος

Κλινική Πρακτική

Πρακτική άσκηση θεωρείται η πρόσωπο με πρόσωπο (θεραπευτής – θεραπευόμενος) συνεδρία με διάρκεια 50 λεπτά και στο πλαίσιο ενός θεραπευτικού πλάνου. Η πρακτική άσκηση ξεκινά από το B’ έτος εκπαίδευσης μετά από αξιολόγηση της εκπαιδευτικής επιτροπής.

Ανάληψη 4 περιστατικών (100 ώρες) και διατήρηση φακέλων: Προτεραιότητα για την ανάληψη περιστατικών θα δοθεί στους σπουδαστές με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

 • Βαθμολογία άνω του 70% σε προφορικές και γραπτές εξετάσεις Α΄ έτους
 • Βαθμολογία άνω του 70% στην παρουσίαση μελέτης περιστατικού του Α΄ έτους
 • Ο σπουδαστής δε θα πρέπει να έχει εκκρεμότητες από το Α’ έτος
 •  Άνω του 70% στην συνολική συμμετοχή της βιωματικής πρακτικής: Σε περίπτωση που κάποιος σπουδαστής βαθμολογηθεί με βαθμό μικρότερο του 70%, θα χρειαστεί να περάσει από την επιτροπή των καθηγητών για περεταίρω αξιολόγηση.
 • Παρελθοντική ή τρέχουσα πρακτική άσκηση σε πλαίσιο ψυχικής υγείας

Ομάδα Αυτογνωσίας (40 ώρες)

Παρακολούθηση 15 ομαδικών συναντήσεων αυτογνωσίας, διάρκειας 2.5 ωρών η κάθε μια και με συχνότητα 1:2 εβδομάδες. Οι συναντήσεις αυτές έχουν ως στόχο τόσο την προσωπική όσο και την επαγγελματική ανάπτυξη του κάθε σπουδαστή  μέσω της ενίσχυσης του εσωτερικού αναστοχασμού και της αυτό-επίγνωσης  και μέσα από το πρίσμα τόσο της γνωσιακής-συμπεριφορικής θεωρίας όσο και άλλων επιστημονικά εμπεριστατωμένων σχολών ψυχοθεραπείας. 

·         Μελέτη Βιβλιογραφίας (50 ώρες)

·         Προετοιμασία και Παρουσίαση Μελέτη Περίπτωσης (50 ώρες)

·         Διαδικασία Αξιολόγησης (28 ώρες)

·         Προβολή video (10 ώρες)

·         Προσωπική θεραπεία (τουλάχιστον 25 ώρες-μπορεί να έχουν συμπληρωθεί από το Α΄ έτος ή πριν την εισαγωγή στο πρόγραμμα)

 

Θεωρία, Μεθοδολογία & Πρακτική Γ έτους Γνωσιακής Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας

Γ’ έτος

Δικαίωμα εγγραφής στο Γ’ έτος έχουν οι απόφοιτοι του Β΄ έτους, καθώς επίσης και επαγγελματίες ψυχικής υγείας που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον δύο έτη αντίστοιχης εκπαίδευσης στην ΓΣΘ σε κάποιον άλλον εκπαιδευτικό φορέα της Ελλάδας ή του εξωτερικού, οι οποίοι κατέχουν πτυχίο ψυχολογίας, κοινωνικής εργασίας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής και άλλων συναφών κλάδων από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο ή κολλέγιο της Ελλάδας ή του εξωτερικού

Εποπτευόμενη Πρακτική Άσκηση: 200 ώρες. Για να έχουν δικαίωμα αποφοίτησης από το τριετές πρόγραμμα, οι σπουδαστές του Γ΄ έτους θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει 8 περιστατικά με τουλάχιστον 3 διαφορετικά προβλήματα/διαταραχές, να έχουν διεξάγει τουλάχιστον ένα εργαστήριο (workshop) και να έχουν συγγράψει τουλάχιστον ένα επιστημονικό άρθρο (ερευνητικό ή βιβλιογραφικής ανασκόπησης)

Εποπτεία – 100 ώρες

Προσωπική θεραπεία/ Αυτογνωσία /Προσωπική Ανάπτυξη: 351 ώρες

Θα πρέπει επίσης να έχουν καλύψει τις προϋποθέσεις Αξιολόγησης Γνώσεων & Δεξιοτήτων που αφορούν τα τρία πρώτα χρόνια εκπαίδευσης.

Ενότητες (64 ώρες):

1.      Η Εφαρμογή της Νοερής Απεικόνισης Στην ΓΣΘ

2.      3ης Γενιάς ΓΣΘ:

–          Mindfullness

–          Metacognitive Therapy

–          Acceptance-Commitment Therapy

–          Compassion-Focused Therapy

3.      Εισαγωγή στην Θεραπεία Σχημάτων

4.      Εισαγωγή στην Διαλεκτική Συμπεριφορική Θεραπεία

5.      Προφορική Αξιολόγηση & Παρουσίαση Μελέτης Περίπτωσης

Προετοιμασία & Διεξαγωγή Εργαστηρίων (Workshops) Προσωπικής Ανάπτυξης (40 ώρες):

Οι σπουδαστές κάθε τμήματος χωρίζονται σε ομάδες και αναλαμβάνουν την οργάνωση και διεξαγωγή εργαστηρίων (workshops) προσωπικής ανάπτυξης, που απευθύνονται σε σπουδαστές της σχολής (A’ και Β΄ έτους), επαγγελματίες ψυχικής υγείας εκτός σχολής και το ευρύ κοινό. Την επίβλεψη και καθοδήγηση του κάθε σεμιναρίου αναλαμβάνει ένας καθηγητής του Κέντρου. Το σύνολο των ωρών καθοδήγησης είναι περίπου 8 ώρες για την κάθε ομάδα, που χωρίζονται σε 4 δίωρες συναντήσεις.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην διεξαγωγή των σεμιναρίων:

 • Βαθμολογία άνω του 70% σε προφορικές και γραπτές εξετάσεις Α΄ & Β’ έτους
 • Βαθμολογία άνω του 70% στην παρουσίαση μελέτης περιστατικού του Α΄ & Β’ έτους
 • Ο σπουδαστής δεν θα πρέπει να έχει εκκρεμότητες από το Α’ και το Β’ έτος
 • Άνω του 70% στην συνολική συμμετοχή της βιωματικής πρακτικής Α’ & Β’ έτους: Σε περίπτωση που κάποιος σπουδαστής βαθμολογηθεί με βαθμό μικρότερο του 70%, θα χρειαστεί να περάσει από την επιτροπή των καθηγητών για περεταίρω αξιολόγηση.
 • Παρελθοντική ή τρέχουσα πρακτική άσκηση σε πλαίσιο ψυχικής υγείας

Προετοιμασία Σεμιναρίου 1:

–          Τμήμα ΣΚ: Ξεπερνώντας το Κοινωνικό Άγχος

–          Τμήμα Απογευματινό: Διαχείριση της Αναβλητικότητας

Προετοιμασία Σεμιναρίου 2:

–          Τμήμα ΣΚ: Άγχος υγείας & ψυχοσωματικά προβλήματα

–          Τμήμα Απογευματινό: Βασικές Δεξιότητες Διεκδικητικότητας

Προετοιμασία Σεμιναρίου 3:

–          Τμήμα ΣΚ: Απώλεια & Πένθος

–          Τμήμα Απογευματινό: Διακοπή Καπνίσματος

Προετοιμασία Σεμιναρίου 4:

–          Τμήμα ΣΚ: Λειτουργική & Μη-λειτουργική Τελειοθηρία

–          Τμήμα Απογευματινό: Ενίσχυση της Αυτό-πεποίθησης

Προετοιμασία Σεμιναρίου 5:

–          Τμήμα ΣΚ: Διαχείριση κρίσεων πανικού

–          Τμήμα Απογευματινό: Πώς να Ξεπεράσετε την Ανήσυχη Σκέψη

Συγγραφή & Παρουσίαση Επιστημονικών Άρθρων (40-60 ώρες):

Οι σπουδαστές κάθε τμήματος χωρίζονται σε ομάδες και αναλαμβάνουν την συγγραφή (ή/και δημοσίευση) τουλάχιστον ενός επιστημονικού άρθρου, κάτω από την καθοδήγηση κάποιου καθηγητή. Οι ώρες καθοδήγησης που αντιστοιχούν στην κάθε ομάδα για την συγγραφή επιστημονικού άρθρου είναι:

40 ώρες για άρθρο βιβλιογραφικής ανασκόπησης

3 συναντήσεις παρουσίασης υλικού. Κατά την διάρκεια αυτών των συναντήσεων θα παρουσιάζονται περιληπτικά τα βασικά άρθρα ή βιβλία που αφορούν στις τελευταίες εξελίξεις πάνω στο θέμα υπό διερεύνηση

2 συναντήσεις οργάνωσης. Οι συναντήσεις οργάνωσης εστιάζουν στην οργάνωση της συγγραφής του άρθρου. Το άρθρο πρέπει να είναι γραμμένο σε επιστημονική μορφή και να πληροί τα κριτήρια συγγραφής συγκεκριμένου επιστημονικού περιοδικού.

60 ώρες για ερευνητικό άρθρο

Το θέμα για το ερευνητικό άρθρο επιλέγεται από τον κάθε σπουδαστή και εγκρίνεται από την επιτροπή καθηγητών. Σε περίπτωση που το θέμα έρευνας ΔΕΝ εγκριθεί από την επιτροπή, ο σπουδαστής θα χρειαστεί να συγγράψει ένα άρθρο βιβλιογραφικής ανασκόπησης.         

2 συναντήσεις παρουσίασης υλικού. Σε κάθε μια από αυτές τις συναντήσεις, παρουσιάζονται περιληπτικά: το ερευνητικό αντικείμενο, η λογική, η μεθοδολογία, τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα των βασικών άρθρων που σχετίζονται με το γενικότερο θέμα διερεύνησης. Στο τέλος των συναντήσεων αυτών αποφασίζονται οι επιστημονικές υποθέσεις που θα μπορέσουν να τεθούν υπό διερεύνηση είτε ποιοτικά, είτε ποσοτικά.

2 συνάντηση οργάνωσης και μεθοδολογίας. Οι συναντήσεις οργάνωσης εστιάζουν στην ανάπτυξη μεθοδολογίας της έρευνας και την οργάνωση της γενικότερης διεξαγωγής της. Η έρευνα πρέπει να βασίζεται σε κάποια άλλη έρευνα που έχει ήδη πραγματοποιηθεί. Μπορεί να αποτελεί είτε επανάληψη έρευνας (replication), είτε παραλλαγή έρευνας (variation).

1 συνάντηση εφαρμογής. Η συνάντηση αυτή αποσκοπεί στην επίβλεψη της διεξαγωγής της έρευνας.

1 συνάντηση ανάλυσης. Η συνάντηση αυτή αποσκοπεί στην ανάλυση των δεδομένων και την ανάπτυξη συμπερασμάτων

5 ώρες εποπτείας συγγραφής του άρθρου.  Το άρθρο πρέπει να είναι γραμμένο σε επιστημονική μορφή και να πληροί τα κριτήρια συγγραφής συγκεκριμένου επιστημονικού περιοδικού. Η εποπτεία συγγραφής του άρθρου διεξάγεται ατομικά με τον επιβλέποντα καθηγητή μετά από προσωπική συνεννόηση για τον χώρο και τον χρόνο.

Η δημοσίευση των άρθρων ΔΕΝ αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποφοίτηση. Ωστόσο, οι σπουδαστές ενθαρρύνονται να παρουσιάσουν τις εργασίες τους σε συνέδρια ή να τις δημοσιεύσουν σε επιστημονικά περιοδικά. Το Κ.Ε.ΨΥ.ΣΥ. θέλοντας να ενισχύσει την παρουσίαση και δημοσίευση εργασιών, αναλαμβάνει την οικονομική υποστήριξη αυτών.

Αξιολόγηση επιστημονικού άρθρου: 

 • Τήρηση χρονοδιαγράμματος και συνέπεια- Άριστα: 20%
 • Περιεχόμενο εργασίας- Άριστα: 40%
 • Συμμόρφωση σε κριτήρια συγγραφής επιστημονικού περιοδικού- Άριστα: 40%

Κλινική Πρακτική

Ανάληψη τουλάχιστον 4 περιστατικών (100 ώρες) και διατήρηση φακέλων: Προτεραιότητα για την ανάληψη περιστατικών θα δοθεί στους σπουδαστές με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

 • Βαθμολογία άνω του 70% σε προφορικές και γραπτές εξετάσεις Α΄ και Β’ έτους
 • Βαθμολογία άνω του 70% στην παρουσίαση μελέτης περιστατικού τους Α’ και Β΄ έτους
 • Ο σπουδαστής δε θα πρέπει να έχει εκκρεμότητες από το Α ή και το Β’ έτος
 • Άνω του 70% στην συνολική συμμετοχή βιωματικής πρακτικής Α και Β’ έτους: Σε περίπτωση που κάποιος σπουδαστής βαθμολογηθεί με βαθμό μικρότερο του 70%, θα χρειαστεί να περάσει από την επιτροπή των καθηγητών για περεταίρω αξιολόγηση.
 • Παρελθοντική ή τρέχουσα πρακτική άσκηση σε πλαίσιο ψυχικής υγείας

Μελέτη Βιβλιογραφίας (50 ώρες)

Προετοιμασία και Παρουσίαση Μελέτη Περίπτωσης (50 ώρες)

Διαδικασία Αξιολόγησης (16 ώρες)

Προβολή video (10 ώρες)

Το πρόγραμμα εστιάζει στην εφαρμογή της Γνωσιακής Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας σε παιδιά και εφήβους. Δεκτοί στο πρόγραμμα γίνονται απόφοιτοι του τριετούς προγράμματος καθώς και απόφοιτοι του παλαιότερου διετούς προγράμματος στη Γνωσιακή – Συμπεριφορική του Κέντρου μας. Γίνονται επίσης δεκτοί και απόφοιτοι τμημάτων Γνωσιακής – Συμπεριφορικής Θεραπείας άλλων σχολών της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη των θεραπευτικών δεξιοτήτων των σπουδαστών ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του συγκεκριμένου πληθυσμού, καθώς η επικοινωνία και η προσέγγιση του ειδικού προσαρμόζεται στο αναπτυξιακό στάδιο του παιδιού/εφήβου. Επιπλέον, στόχος του προγράμματος είναι η εκμάθηση και η ανάπτυξη των τρόπων παρέμβασης για την αντιμετώπιση διαφόρων κοινωνικό-συναισθηματικών εξωτερικευμένων και εσωτερικευμένων διαταραχών/δυσκολιών. Ένας ακόμη σημαντικός στόχος του προγράμματος είναι η ολιστική προσέγγιση των δυσκολιών του παιδιού/εφήβου, για τον λόγο αυτό, σημαντικό μέρος της εκπαίδευσης αποτελεί η συμβουλευτική γονέων και η συμβολή των γονέων στην θεραπευτική διαδικασία.

Στους αποφοίτους του προγράμματος χορηγείται Δίπλωμα Ανώτερης Πρακτικής στη Γνωσιακή – Συμπεριφορική Θεραπεία με Εξειδίκευση στη Θεραπεία Παιδιών & Εφήβων.

Δομή Προγράμματος

Ενότητες (128 ώρες)

Εποπτεία (40 ώρες περίπου)

Μελέτη Βιβλιογραφίας (50 ώρες)

Προετοιμασία και Παρουσίαση Μελέτη Περίπτωσης (50 ώρες)

Διαδικασία Αξιολόγησης (16 ώρες) 

Προβολή video (10 ώρες)

 1. Κλινική Αξιολόγηση, Διάγνωση – Διαφοροδιάγνωση & Δεοντολογικά Ζητήματα στην Θεραπεία Παιδιών & Εφήβων : Κλινική συνέντευξη με παιδί/έφηβο, κλινική συνέντευξη με γονείς, σχολική συνέντευξη, ψυχομετρικά εργαλεία, δεοντολογικά ζητήματα.
 • Ερωτηματολόγια γονέων: ΕΔΕΠ, STQ, DEPAUL
 • Eρωτηματολόγια παιδιών:
 • Γνωστικά/Νοητικά: Bender Gestalt Neuropsychological Test, WISC-III, Αθηνά Τεστ, Παραπομπή για μαθησιακή αξιολόγηση
 • Ιχνογράφημα: Draw A House-Tree-Person, Patte Noire
 • Ψυχοθεραπευτικά: ΣΑΕΒΑ, STQ, Σχημάτων, ΠΑΤΕΜ, Fairy Tale Test, TAT, CAT, Ημιτελείς προτάσεις του Menninger
 • Διαγνωστικά: Anxiety Screening Test, MASK, SDI, ADIS, Y-BOCS
 • Ερωτηματολόγιο ΔΕΠ-Υ για γονείς και εκπαιδευτικούς
 1. Χαρακτηριστικά & Ανάγκες Διαφορετικών Αναπτυξιακών Σταδίων-Υγιής Γονική Ανταπόκριση & Συμβουλευτική Γονέων– Θεραπευτικές Δεξιότητες Επικοινωνίας Ανάλογα με τις Ανάγκες του Κάθε Αναπτυξιακού Σταδίου- Συναισθηματική Ψυχό-εκπαίδευση
 • Συναισθηματική ανάπτυξη: αναφορά στην θεωρία δεσμού και ανάλυση των συναισθηματικών δεξιοτήτων της κάθε ηλικίας
 • Γνωστική ανάπτυξη: αναφορά στα ορόσημα της κάθε ηλικίας
 • Αντίληψη του εαυτού
 • Υγιής αυτονομία
 • Κοινωνική ανάπτυξη
 • Παιχνίδι
 1. Η Εφαρμογή της Γνωσιακής Συμπεριφορικής Παιγνιοθεραπείας & Δραματοθεραπείας σε Παιδιά και Εφήβους- Ενίσχυση της Σχέσης Γονέα-Παιδιού Μέσω του Παιχνιδιού
 1. Θεραπευτικές Παρεμβάσεις και Διατύπωση Περίπτωσης σε Αγχώδεις Διαταραχές, Κινητικές Διαταραχές, Διαταραχές Απέκκρισης & Διαταραχές Ύπνου- Συμβουλευτική Γονέων και η Συμβολή τους Στην Θεραπευτική Διαδικασία
 • Διαταραχή αποχωρισμού και πανικού,
 • Ειδικές φοβίες
 • ΙΨΑΔ
 • Κοινωνική φοβία
 • Εκλεκτική αλαλία
 • Διαταραχή μυοσπασμάτων
 • Άγχος εξετάσεων
 • Επαγγελματικός προσανατολισμός,
 • Η συμβολή των γονέων στην θεραπεία αγχωδών διαταραχών
 1. Θεραπευτικές Παρεμβάσεις και Διατύπωση Περίπτωσης σε Συναισθηματικές Διαταραχές, Αυτό-καταστροφική Συμπεριφορά, Εθισμός στο Διαδίκτυο, Αυτό-εκτίμηση και Διεκδικητικότητα- Συμβουλευτική Γονέων και η Συμβολή τους Στην Θεραπευτική Διαδικασία
 2. Θεραπευτικές Παρεμβάσεις και Διατύπωση Περίπτωσης σε Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής, Διαταραχή Αναπτυξιακού Φάσματος, Διαταραχές Ελέγχου των Παρορμήσεων, Καταχρήσεις και ΠαραβατικότηταΣυμβουλευτική Γονέων και η Συμβολή τους Στην Θεραπευτική Διαδικασία
 3. Θεραπεία σε Παιδιά/Εφήβους με Προβλήματα Υγείας, Απώλεια & Πένθος- Συμβουλευτική Γονέων και η Συμβολή τους Στην Θεραπευτική Διαδικασία 
 • Απώλεια υγείας
 • Απώλεια γονέα
 • Διαζύγιο
 • Μετακομίσεις
 • Υιοθεσία

Θεραπεία σε Παιδιά/Εφήβους με Τραυματικά Γεγονότα Ζωής-Διαχείριση Τραύματος- Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση- Συμβουλευτική Γονέων και η Συμβολή τους Στην Θεραπευτική Διαδικασία

 • Σχολικός εκφοβισμός
 • Συναισθηματική κακοποίηση
 • Σωματική κακοποίηση
 • Σεξουαλική  κακοποίηση
 1. Αξιολόγηση

Κλινική Πρακτική

Α. Ανάληψη 3 περιστατικών (παιδιά ή/και έφηβους) (75 ώρες περίπου) και διατήρηση φακέλων (εμπεριέχεται και η συμβουλευτική γονέων)

Β. Συμβουλευτική γονέων σε ομαδικό η ατομικό πλαίσιο.

Κόστος Συμμετοχής

 • Ιδιώτες: 1300 Ευρώ
 • Φοιτητές/Άνεργοι/Εφάπαξ πληρωμή: 1100 Ευρώ

Η καταβολή του κόστους συμμετοχής γίνεται εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις σε τραπεζικό λογαριασμό ή με χρέωση πιστωτικής κάρτας.

Δημοσιεύτηκε στις 27 Μαρτίου 2018. Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος χωρίς την έγκριση του συγγραφέα, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη.

Κατεύθυνση Β: Γνωσιακή – Συμπεριφορική Θεραπεία στις Διατροφικές Διαταραχές (396 ώρες)

·         Ενότητες (112 ώρες)

1.      Κλινική Αξιολόγηση-Διάγνωση-Διαφοροδιάγνωση-Αιτιολογία Διατροφικών Διαταραχών

2.      Συνέντευξη Κινητοποίησης- Η συμμετοχή της Οικογένειας Στην Θεραπεία Διατροφικών Διαταραχών- Βασικές Αρχές Διατροφής – Αυτό-Καταστροφική Συμπεριφορά

3.      Η Εφαρμογή της ΓΣΘ Στην Νευρική Ανορεξία

4.      Η Εφαρμογή της ΓΣΘ Στην Νευρική Βουλιμία

5.      Η Εφαρμογή της ΓΣΘ Στην Επεισοδιακή Υπερφαγία

6.      Η Διαλεκτική Συμπεριφορική Προσέγγιση Στην Αντιμετώπιση Διατροφικών Διαταραχών

7.      Η Θεραπεία Σχημάτων Στην Αντιμετώπιση Διατροφικών Διαταραχών

8.      Αξιολόγηση

Κλινική Πρακτική

–          Ανάληψη 3 περιστατικών (75 ώρες) και διατήρηση φακέλων

–          Συμβουλευτική γονέων (όπου κρίνεται απαραίτητο)

–          Διοργάνωση και διεξαγωγή εργαστηρίων (30 ώρες) με θέμα την επεισοδιακή υπερφαγία/βουλιμία

Προτεραιότητα για την ανάληψη περιστατικών θα δοθεί στους σπουδαστές με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

 • Βαθμολογία άνω του 70% σε προφορικές και γραπτές εξετάσεις του τριετούς προγράμματος
 • Βαθμολογία άνω του 70% στην παρουσίαση μελέτης περιστατικού του τριετούς προγράμματος
 • Ο σπουδαστής δε θα πρέπει να έχει εκκρεμότητες από προηγούμενα έτη
 • Άνω του 70% στην συνολική συμμετοχή βιωματικής πρακτικής Α και Β’ έτους: Σε περίπτωση που κάποιος σπουδαστής βαθμολογηθεί με βαθμό μικρότερο του 70%, θα χρειαστεί να περάσει από την επιτροπή των καθηγητών για περεταίρω αξιολόγηση.
 • Παρελθοντική ή τρέχουσα πρακτική άσκηση σε πλαίσιο ψυχικής υγείας που σχετίζεται με διατροφικές διαταραχές

·         Εποπτεία (53 ώρες)

·         Μελέτη Βιβλιογραφίας (50 ώρες)

·         Προετοιμασία και Παρουσίαση Μελέτη Περίπτωσης (50 ώρες)

·         Διαδικασία Αξιολόγησης (16 ώρες)

·         Προβολή video (10 ώρες)

 

·         Ενότητες (160 ώρες)

·         Κλινική Πρακτική

–         Ανάληψη 3 περιστατικών (45 ώρες) και διατήρηση φακέλων

–          Ομαδική εποπτεία (32 ώρες)

Προτεαιότητα για την ανάληψη περιστατικών θα δοθεί στους σπουδαστές με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

–          Βαθμολογία άνω του 70% σε προφορικές και γραπτές εξετάσεις του τριετούς προγράμματος

–          Βαθμολογία άνω του 70% στην παρουσίαση μελέτης περιστατικού του τριετούς προγράμματος

–          Ο σπουδαστής δεν θα πρέπει να έχει εκκρεμότητες από προηγούμενα έτη

–          Άνω του 70% στην συνολική συμμετοχή βιωματικής πρακτικής Α και Β’ έτους: Σε περίπτωση που κάποιος σπουδαστής βαθμολογηθεί με βαθμό μικρότερο του 70%, θα χρειαστεί να περάσει από την επιτροπή των καθηγητών για περαιτέρω αξιολόγηση.

 
Έχετε απορίες; Επικοινωνήστε μαζί μας!

Αίτηση Εγγραφής

Εάν ενδιαφέρεστε να εγγραφείτε, παρακαλώ πατήστε το παρακάτω κουμπί και αποθηκεύστε την αίτηση εγγραφής στον υπολογιστή σας, συμπληρώστε την & συγκεντρώστε τα δικαιολογητικά που ζητούνται στην αίτηση και στείλτε τα με email στο admissions@psychotherapia.gr ή ταχυδρομείστε τα στην εξής διεύθυνση:

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

Σοφοκλέους 64 και Χαροκόπου

Καλλιθέα Αττικής

τκ. 17671

(ΠΡΟΣΟΧΗ! δεν παραλαμβάνουμε συστημένους φακέλους, εάν επιθυμείτε να ταχυδρομήσετε την αίτηση σας χρησιμοποιήστε την υπηρεσία business των ΕΛΤΑ ή στείλτε τη με courrier)