Διετές – Τριετές πρόγραμμα ειδίκευσης στη Γνωσιακή – Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία

Έναρξη νέων τμημάτων:

Αθήνα τμήμα ΣΚ : 13 Ιανουαρίου 2023
Απογευματινό Τμήμα: Οκτώβριος 2023
Θεσσαλονίκη τμήμα ΣΚ : Οκτώβριος – Νοέμβριος 2023
 

Επιστημονικός Υπεύθυνoς τμήματος Γνωσιακής – Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας: Δημήτρης Χαρμπίλας

Διδάσκοντες: Στυλιανός Μακρυδάκης, Βάλια Μαρκολέφα, Μαρία Μαρνέζου, Άννα Μιλαντίνοβιτς, Αμάντα Μπικάκη, Κέλλυ Μωραΐτη, Ελευθερία Μουστάκα, Ζωή Ντουλαπτσή, Απόστολος Πελτέκης, Έλενα Πέτσα, Σίσσυ Σιδηροπούλου, Βικτώρια Χαμαλάκη, Δημήτρης Χαρμπίλας

Αντικείμενο Προγράμματος:

Το πρόγραμμα μετεκπαίδευσης στη Γνωσιακή – Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία του Κέντρου Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής παρέχει ολοκληρωμένη, εξειδικευμένη, επαγγελματική εκπαίδευση στη θεωρία και στις κλινικές εφαρμογές του μοντέλου.

Δυνατότητες Πιστοποίησης:

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με βάση τα πρότυπα Ευρωπαϊκών & Διεθνών φορέων εκπαίδευσης στην Γνωσιακή Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται υψηλά επίπεδα εκπαίδευσης. Οι απόφοιτοι του προγράμματος έχουν τη δυνατότητα – υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις – πιστοποίησης από το Academy of Cognitive Therapy (A.C.T.) και την British Association for Counselling & Psychotherapy (B.A.C.P.). 

Διάρκεια προγράμματος:

Το πρόγραμμα προσφέρει τη δυνατότητα διετούς και τριετούς φοίτησης, ανάλογα με τον αριθμό των κύκλων που θα επιλέξει να παρακολουθήσει ο κάθε σπουδαστής. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει δύο αυτόνομους κύκλους φοίτησης:

1ος κύκλος= αποτελεί το βασικό πρόγραμμα ολοκληρωμένης εκπαίδευσης στην Γνωσιακή- Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία, διάρκειας δύο ετών. Περιλαμβάνει 460 ώρες εκπαίδευσης, 152 ώρες πρακτικής άσκησης και 225 ώρες προσωπικής ανάπτυξης. Στους αποφοίτους του 1ου κύκλου, χορηγείται δίπλωμα «Ειδίκευσης στην Γνωσιακή- Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία»

2ος κύκλος= αποτελεί το επόμενο βήμα για την κατάρτιση στα νεότερα μοντέλα της Γνωσιακής- Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας και την επιπρόσθετη κλινική άσκηση, διάρκειας ενός έτους. Περιλαμβάνει 170 ώρες εκπαίδευσης, 190 ώρες πρακτικής άσκησης και 100 ώρες προσωπικής ανάπτυξης. Στους αποφοίτους του 2ου κύκλου, χορηγείται δίπλωμα «Ανώτερης Πρακτικής στην Γνωσιακή- Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία»

Οι απόφοιτοι του 1ου ή του 2ου κύκλου, έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους στο μονοετές πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαίδευσης στην Εφαρμογή της Γνωσιακής – Συμπεριφορικής στη Θεραπεία Παιδιών & Εφήβων.

Δομή προγράμματος:

Το πρόγραμμα αποτελείται από εντατικά εκπαιδευτικά σεμινάρια και βιωματικά εργαστήρια.

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια  περιλαμβάνουν:

 • θεωρητικές εισηγήσεις
 • αναλυτικές σημειώσεις
 • προτεινόμενη βιβλιογραφία
 • παρουσίαση και ανάλυση κλινικών περιστατικών
 • παρουσίαση, ανάλυση και πρακτικές εφαρμογές των μεθόδων και τεχνικών του μοντέλου
 • επίδειξη τεχνικών από τους εισηγητές, παίξιμο ρόλων
 • προβολή σειράς εκπαιδευτικών βίντεο

Τα βιωματικά εργαστήρια περιλαμβάνουν:

 • βιωματική προσέγγιση εφαρμογών του μοντέλου
 • πρακτική άσκηση πάνω σε τεχνικές
 • ενίσχυση θεραπευτικών δεξιοτήτων
 • ομαδικές παρουσιάσεις επιστημονικής (ή ερευνητικής) βιβλιογραφίας

Επιπλέον, το πρόγραμμα περιλαμβάνει εποπτευόμενη κλινική άσκηση, με στόχο την εφαρμογή των τεχνικών του μοντέλου κατά την ανάληψη περιστατικών, την ανάλυσή τους σε πλαίσιο στενής εποπτείας και την τήρηση αρχείου.

Τέλος, το πρόγραμμα περιλαμβάνει ώρες προσωπικής ενασχόλησης των σπουδαστών μέσα από την μελέτη της βιβλιογραφίας, την προετοιμασία για την παρουσίαση μελέτης περιπτώσεων και την προσωπική ψυχοθεραπεία με στόχο την προσωπική ανάπτυξη των σπουδαστών.

Στόχοι προγράμματος:

Στόχος του προγράμματος είναι να προσφέρει μια επιστημονικά τεκμηριωμένη και ποιοτική εκπαίδευση στη Γνωσιακή-Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία και να εφοδιάσει τους εκπαιδευόμενους ψυχοθεραπευτές με δεξιότητες και γνώσεις, ώστε ολοκληρώνοντας τη φοίτηση τους να παρέχουν αποτελεσματικές υπηρεσίες εφαρμόζοντας το Γνωσιακό-Συμπεριφορικό μοντέλο ψυχοθεραπείας.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα:

 • Έχουν κατανοήσει σε βάθος τις αρχές και βάσεις της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής θεωρίας και συλλογιστικής
 • Μπορούν να πραγματοποιούν κλινική αξιολόγηση, διάγνωση και διαφορική διάγνωση
 • Μπορούν να αναπτύσσουν διατύπωση περίπτωσης και θεραπευτικό σχεδιασμό με βάση τον θεραπευτικό στόχο
 • Εξοικειωθούν με μεθόδους διαχείρισης πολύπλοκων περιστατικών
 • Εξοικειωθούν με εκσυγχρονισμένα πρωτόκολλα Γνωσιακής-Συμπεριφορικής θεραπείας  σε ένα ευρύ φάσμα διαταραχών
 • Εξοικειωθούν με εκσυγχρονισμένες τάσεις της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Θεραπείας
 • Αναπτύξουν σε σημαντικό βαθμό την ικανότητα αυτό-επίγνωσης και ενδοσκόπησης
 • Αναπτύξουν μια ευρεία, ολιστική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία μέσα από την επαφή τους και με στοιχεία άλλων επιστημονικά έγκυρων, ψυχοθεραπευτικών προσεγγίσεων.
 • Επιτύχουν τόσο προσωπική, όσο και επαγγελματική ανάπτυξη.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα: 

Το πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά σε κατόχους πτυχίου ή τελειόφοιτους ψυχολογίας, κοινωνικής εργασίας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής από ελληνικό πανεπιστήμιο ή αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο του εξωτερικού ή αναγνωρισμένο κολέγιο του Ελλάδας, καθώς και σε ψυχιάτρους και ειδικευόμενους ψυχιάτρους. Σχετικά με τους φοιτητές Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπείας, δεχόμαστε τελειόφοιτους μόνο από το Κέντρο μας (να είναι τελειόφοιτοι κατά την έναρξη της ΓΣΨ) και απόφοιτους και εγγεγραμμένους στην ΕΕΣ (Ελληνική Εταιρία Συμβουλευτικής) από άλλα κέντρα.

Όλοι οι υποψήφιοι περνούν από προσωπική συνέντευξη πριν την ένταξή τους στο πρόγραμμα.

Διεξαγωγή Μαθημάτων:

Τμήματα Παρασκευής- Σαββάτου- Κυριακής (Αθήνα – Θεσσαλονίκη)

Κάθε έτος σπουδών: περιλαμβάνει 10 Παρασκευές, ώρες 18.00 – 22.00 και 10 Σαββατοκύριακα, ώρες 10.00 – 17.30 σε προκαθορισμένες ημερομηνίες.

Απογευματινά Τμήματα (Αθήνα)

Κάθε Δευτέρα, ώρες 18.30- 22.00 και μια Τετάρτη κάθε μήνα, ώρες 18.00- 22.00. Συνολικά, κάθε έτος περιλαμβάνει 40 Δευτέρες και 10 Τετάρτες παρακολούθησης.

Ετήσια Δίδακτρα:

1900 ευρώ ανά έτος
Φοιτητές/Άνεργοι/Εφάπαξ πληρωμή: 1700 ευρώ ανά έτος

Η καταβολή του κόστους συμμετοχής γίνεται εφάπαξ ή σε 10 ή 12 μηνιαίες δόσεις σε τραπεζικό λογαριασμό ή με χρέωση πιστωτικής κάρτας. Τα ετήσια δίδακτρα καλύπτουν τις δραστηριότητες που περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα καθώς και  τις εκτενείς σημειώσεις των μαθημάτων σε ηλεκτρονική μορφή. Πρόσθετη χρέωση μόνο για την λήψη προσωπικής θεραπείας (25 ώρες- αναγνωρίζεται η προσωπική θεραπεία προ της εκπαίδευσης) και εποπτείας (25 ώρες).

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Κέντρου Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής στο info@psychotherapia.gr ή τηλεφωνήστε στο 210 8219210.

Αναλυτικές Περιγραφές: Θεωρία, Μεθοδολογία & Πρακτική

Α κύκλος Γνωσιακής Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας

1ος κύκλος= αποτελεί το βασικό πρόγραμμα ολοκληρωμένης εκπαίδευσης στην Γνωσιακή- Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία, διάρκειας δύο ετών. Περιλαμβάνει 460 ώρες εκπαίδευσης, 152 ώρες πρακτικής άσκησης και 225 ώρες προσωπικής ανάπτυξης στο α και β έτος σπουδών.

Θεωρία, Μεθοδολογία & Προσωπική ανάπτυξη Α έτους Γνωσιακής Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπεία

Ενότητες (160 ώρες) και Προβολή video (50 ώρες):

 1. Εισαγωγή: 
 • Η εξέλιξη της ΓΣΨ και νεότερες εξελίξεις του μοντέλου
 • Βιολογική βάση της συμπεριφοράς
 • Νευροβιολογία του συναισθήματος
 • Πρώιμες εμπειρίες, δημιουργία σχημάτων και ανάπτυξη ψυχοπαθολογίας
 • Βασικές Αρχές της ΓΣΨ
 • Διατύπωση Περίπτωσης
 • Διατύπωση Προβλήματος
 • Γνωσιακή Αναδόμηση
 • Συμπεριφοριστική ανάλυση και τροποποίηση συμπεριφοράς
 • Η θεραπευτική σχέση στην ΓΣΨ
 • Θεραπευτική Διαδικασία
 1. Συναισθηματικές Διαταραχές
 • Κατάθλιψη
 • Διπολική Διαταραχή
 1. Αγχώδεις Διαταραχές Ι: Διαταραχή Πανικού & Αγοραφοβία
 2. Αγχώδεις Διαταραχές ΙΙ: Ειδικές Φοβίες 
 3. Αγχώδεις Διαταραχές ΙΙΙ: Κοινωνική Φοβία
 4. Αγχώδεις Διαταραχές IV: Γενικευμένη Αγχώδης Διαταραχή
 5. Ιδεοψυχαναγκαστικές Διαταραχές
 6. Μετατραυματική Διαταραχή
 7. Σωματόμορφες Διαταραχές & Διαταραχές Ύπνου
 8. Γραπτές Εξετάσεις & Παρουσίαση Μελέτη Περίπτωσης

Βιωματικά εργαστήρια (40 ώρες):

Συνάντηση 1: Εισαγωγή-Εξοικείωση με Αρχές και Όρους της ΓΣΨ, Αυτοπαρατήρηση, Διεργασιακά Λάθη, Γνωσιακή Διατύπωση

Συνάντηση 2: Κώδικας Δεοντολογίας, Θεραπευτικές Δεξιότητες Ι & Η Θεραπευτική Σχέση στην ΓΣΨ

Συνάντηση 3: Κλινική Αξιολόγηση Ι

 • Κλινική Αξιολόγηση
 • Διάγνωση
 • Ψυχοεκπαίδευση με τη ΓΣΨ
 • Εξοικείωση με τη Διαταραχή
 • Στοχοθεσία

Συνάντηση 4: Θεραπευτικές Δεξιότητες ΙΙ

 • Συνεργατικός Εμπειρισμός
 • Ενεργό-Καθοδηγητικό Στυλ
 • Σωκρατική Συλλογιστική
 • Ενσυναισθητική Αντιπαράθεση

Συνάντηση 5: Πρακτική Εξάσκηση-Τυπική Δομή Θεραπευτικής Διαδικασίας Ι

 • Εντοπισμός Προβλήματος
 • Ανάπτυξη Θεραπευτικής Ατζέντας
 • Πρόσφατο Γεγονός
 • Αναγνώριση Κεντρικών ΑΑΣ
 • Αναγνώριση Συναισθήματος
 • Αναγνώριση Σωματικών Αντιδράσεων
 • Εντοπισμός Μη-Λειτουργικής Συμπεριφοράς
 • Επεξήγηση Φαύλου Κύκλου (ABC)
 • Εργασία για το Σπίτι

Συνάντηση 6: Γνωσιακή Αναδόμηση (ΑΑΣ) & Συμπεριφορικό Πείραμα (ΑΑΣ)

Συνάντηση 7: Συμπεριφορισμός & Τροποποίηση Συμπεριφοράς

 • Τεχνικές Ρύθμισης Συναισθήματος
 • Δεξιότητες Επίλυσης Προβλημάτων
 • Βασικές Αρχές στην Διεκδικητικότητα
 • Κοινωνικές Δεξιότητες

Συνάντηση 8: Πρακτική Εξάσκηση – Τυπική Δομή Θεραπευτικής Διαδικασίας ΙΙ

 • Εντοπισμός Προβλήματος
 • Ανάπτυξη Ατζέντας
 • Πρόσφατο Γεγονός
 • Αναγνώριση Κεντρικών ΑΑΣ
 • Αναγνώριση Συναισθήματος
 • Αναγνώριση Σωματικών Αντιδράσεων
 • Εντοπισμός Μη-Λειτουργικής Συμπεριφοράς
 • Επεξήγηση Φαύλου Κύκλου (ABC)
 • Γνωσιακή Αναδόμηση (ΑΑΣ)
 • Συμπεριφορική Τροποποίηση
 • Εργασία για το Σπίτι

Συνάντηση  9 & 10:  Προφορική Αξιολόγηση

Προσωπική ανάπτυξη (125 ώρες):

 • Μελέτη Βιβλιογραφίας (50 ώρες)
 • Προετοιμασία και Παρουσίαση Μελέτη Περίπτωσης (50 ώρες)
 • Προσωπική θεραπεία (25 ώρες, μπορεί να έχουν πραγματοποιηθεί και πριν την έναρξη του προγράμματος)

Θεωρία, Μεθοδολογία, Προσωπική Ανάπτυξη & Πρακτική Β έτους Γνωσιακής Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας

Δικαίωμα εγγραφής στο Β’ έτος έχουν οι απόφοιτοι του Α΄ έτους,  καθώς επίσης και επαγγελματίες ψυχικής υγείας που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον έναν χρόνο αντίστοιχης εκπαίδευσης στην ΓΣΨ, σε κάποιον άλλο εκπαιδευτικό φορέα της Ελλάδας ή του εξωτερικού, οι οποίοι κατέχουν πτυχίο ψυχολογίας, κοινωνικής εργασίας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής και άλλων συναφών κλάδων από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο ή κολλέγιο της Ελλάδας ή του εξωτερικού

Ενότητες (160 ώρες) και Προβολή video (10 ώρες):

 1. Κλινική Αξιολόγηση ΙΙ, Διάγνωση & Διαφορική Διάγνωση, Αξιολόγηση Αυτοκτονικότητας
 2. Διαταραχές Προσωπικότητας Α & Ψυχώσεις
 3. Διαταραχές Προσωπικότητας Β & Θεωρία Θεραπείας Σχημάτων
 4. Διαταραχές Προσωπικότητας Γ 
 5. Θεραπευτική Σχέση, Αντίσταση στην Θεραπεία & Δύσκολοι Ασθενείς
 6. Η Εφαρμογή της ΓΣΨ σε Παιδιά και Εφήβους
 7. Σεξουαλικές Διαταραχές / Παραφιλικές Διαταραχές / Σεξουαλικός Προσανατολισμός / Ταυτότητα Φύλου
 8. Η Εφαρμογή της ΓΣΨ στην Θεραπεία Ζεύγους
 9. Διατροφικές Διαταραχές
 10. Γραπτές Εξετάσεις & Παρουσίαση Μελέτη Περίπτωσης

Βιωματικά εργαστήρια (40 ώρες):

Συνάντηση 1: Ανάπτυξη Διατύπωσης Περίπτωσης Ι

Κατανόηση ορισμών όπως:

 • Συναισθηματική ανάπτυξη & δημιουργία σχημάτων και πεποιθήσεων
 • Στρατηγικές αντιμετώπισης: γνωσιακές,  συναισθηματικές, συμπεριφορικές

Πρακτική εξάσκηση στην :

 • Διερεύνηση & ψυχό-εκπαίδευση συναισθηματικών αναγκών, σχημάτων, πεποιθήσεων και στρατηγικών αντιμετώπισης
 • Ανάπτυξη Διατύπωσης Περίπτωσης

Συνάντηση 2: Ανάπτυξη Διατύπωσης Περίπτωσης ΙΙ & Θεραπευτικού Πλάνου

 • Πρακτική εξάσκηση στην διερεύνηση πεποιθήσεων και στρατηγικών αντιμετώπισης
 • Πρακτική εξάσκηση στην ανάπτυξη θεραπευτικού πλάνου

Συνάντηση 3: Θεραπευτική Συμμαχία & Θεραπευτικές Δεξιότητες ΙΙΙ

 • Η θεραπευτική σχέση στην αναδόμηση σχημάτων και πεποιθήσεων
 • Διαφοροποίηση μεταξύ θεραπευτικού περιεχομένου και θεραπευτικής διαδικασίας
 • Θεραπευτικές δεξιότητες εστίασης στην θεραπευτική διαδικασία
 • Αναγνώριση σημαντικών σημείων στην θεραπευτική διαδικασία και διαχείριση αυτών

Συνάντηση 4: ΓΣΨ Τεχνικές Στην Αναδόμηση Ενδιάμεσων Πεποιθήσεων

Συνάντηση 5: ΓΣΨ Τεχνικές Στην Αναδόμηση Πυρηνικών Πεποιθήσεων & Αναπλαισίωση Πρώιμων Εμπειριών I

Συνάντηση 6: ΓΣΨ Τεχνικές Στην Αναδόμηση Πυρηνικών Πεποιθήσεων & Αναπλαισίωση Πρώιμων Εμπειριών II

Συνάντηση 7: Ανατροπή Στρατηγικών Αντιμετώπισης και Συμπεριφορικών Μοτίβων

Συνάντηση 8: Επανάληψη

 • Αναγνώριση προβλήματος & θέσπιση ατζέντας
 • Εντοπισμός κεντρικών ΑΑΣ
 • Εκμαίευση  ενδιάμεσων και πυρηνικών πεποιθήσεων (ή σχημάτων)
 • Αναγνώριση στρατηγικών αντιμετώπισης
 • Συσχέτιση πεποιθήσεων και στρατηγικών αντιμετώπισης με πρώιμες εμπειρίες
 • Αναδόμηση πεποιθήσεων και αναπλαισίωση πρώιμων εμπειριών
 • Ανάπτυξη εναλλακτικών πεποιθήσεων
 • Η εργασία για το σπίτι
 • Ανατροφοδότηση

Συνάντηση 9 & 10: Προφορική Αξιολόγηση

Κλινική Πρακτική (152 ώρες):

Πρακτική άσκηση θεωρείται η πρόσωπο με πρόσωπο (θεραπευτής – θεραπευόμενος) συνεδρία με διάρκεια 50 λεπτά και στο πλαίσιο ενός θεραπευτικού πλάνου. Η πρακτική άσκηση ξεκινά από το B’ έτος εκπαίδευσης και περιλαμβάνει τα εξής: Την ανάληψη 2 περιστατικών (50 ώρες σύνολο), με υποχρεωτική ατομική εποπτεία στο ένα από τα δύο (12 ώρες σύνολο) και την επιλογή της ομαδικής ή ατομικής εποπτείας για το δεύτερο περιστατικό (12 ώρες σύνολο). Το κόστος της ατομικής και ομαδικής εποπτείας το επωμίζονται οι σπουδαστές. Το κόστος της ατομικής είναι 40 ευρώ ανά εποπτική συνεδρία, ενώ της ομαδικής ποικίλει αναλόγως τον αριθμό των εποπτευόμενων (2-3 άτομα/ομάδα).

Η προτεραιότητα για την ανάληψη περιστατικών είναι χρονική και υπό την προϋπόθεση ότι ο σπουδαστής δεν έχει εκκρεμότητες από το Α έτος.

Προσωπική ανάπτυξη (100 ώρες):

 • Μελέτη Βιβλιογραφίας (50 ώρες)
 • Προετοιμασία και Παρουσίαση Μελέτη Περίπτωσης (50 ώρες)

 Κριτήρια αποφοίτησης Α’ και Β’ έτους:

 1. Παρακολούθηση ενοτήτων και βιωματικών εργαστηρίων με συνολική συμμετοχή 80% ανά έτος (ετήσιο όριο απουσιών= 38 ώρες)
 2. Επιτυχής παρουσίαση εργασίας ανάλυσης περιστατικού σε κάθε έτος (βαθμός άνω του 70%)
 3. Αξιολόγηση άνω του 70% στην ετήσια γραπτή εξέταση γνώσεων
 4. Αξιολόγηση άνω του 70% στην ετήσια προφορική εξέταση θεραπευτικών δεξιοτήτων
 5. Ολοκλήρωση δύο περιστατικών, λήψη εποπτείας και κατάθεση φακέλων θεραπείας στο Β έτος (τηρείται το δεοντολογικό απόρρητο)
 6. Πραγματοποίηση τουλάχιστον 25 ωρών προσωπικής θεραπείας καθ’ όλη την διάρκεια του διετούς προγράμματος (αναγνωρίζονται και οι ώρες θεραπείας προ της έναρξης της εκπαίδευσης)

Ημερομηνία έναρξης Γ έτους: 27 Ιανουαρίου 2023

Αντικείμενο προγράμματος: 

Το μονοετές αυτό πρόγραμμα αποτελεί το επόμενο βήμα για την ολοκληρωμένη κατάρτιση στα νεότερα μοντέλα της Γνωσιακής- Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας και την επιπρόσθετη εποπτευόμενη κλινική άσκηση των σπουδαστών.

Διάρκεια προγράμματος:

Περιλαμβάνει 170 ώρες εκπαίδευσης, 190 ώρες πρακτικής άσκησης και 100 ώρες προσωπικής ανάπτυξης, οι οποίες πραγματοποιούνται εντός ενός έτους.

Προϋποθέσεις εγγραφής:

Δικαίωμα εγγραφής στο πρόγραμμα αυτό έχουν απόφοιτοι του διετούς προγράμματος ΓΣΨ του Κ.Ε.ΨΥ.ΣΥ, καθώς και απόφοιτοι αντίστοιχων προγραμμάτων της Ελλάδας ή του εξωτερικού, οι οποίοι κατέχουν πτυχίο ψυχολογίας, κοινωνικής εργασίας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής και άλλων συναφών κλάδων από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο ή κολέγιο της Ελλάδας ή του εξωτερικού, καθώς και ψυχίατροι και ειδικευόμενοι ψυχίατροι.

Δυνατότητες Πιστοποίησης:

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με βάση τα πρότυπα Ευρωπαϊκών & Διεθνών φορέων εκπαίδευσης στην Γνωσιακή Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται υψηλά επίπεδα εκπαίδευσης. Οι απόφοιτοι του προγράμματος έχουν τη δυνατότητα – υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις – πιστοποίησης από το Academy of Cognitive Therapy (A.C.T.) και την British Association for Counselling & Psychotherapy (B.A.C.P.). 

Θεωρία, Πρακτική άσκηση & Προσωπική ανάπτυξη 2ου κύκλου Γνωσιακής Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας

Θεωρητική Εκπαίδευση (σύνολο 170 ώρες):

Ενότητες (160 ώρες):

 1. 3ηςΓενιάς ΓΣΨ: Mindfullness/Metacognitive Therapy
 2. 3ηςΓενιάς ΓΣΨ: Acceptance-Commitment Therapy/Compassion-Focused Therapy
 3. Διεκδικητικότητα/Διαχείριση Θυμού/Αυτοεκτίμηση-Αυτοπεποίθηση
 4. Διαλεκτική – Συμπεριφορική Θεραπεία
 5. Εισαγωγή στην Θεραπεία Σχημάτων 
 6. Σχιζοφρένεια και Παρέμβαση στην Οικογένεια
 7. Πένθος και Περιπλεγμένο Πένθος
 8. Η Εφαρμογή της ΓΣΨ σε Χρόνιες Σωματικές Παθήσεις
 9. Η Εφαρμογή της ΓΣΨ σε άτομα με Εξαρτήσεις
 10. Αξιολόγηση & Παρουσίαση Μελέτης Περίπτωσης

Προβολή βίντεο (10 ώρες)

Κλινική Πρακτική (190 ώρες):

Ως πρακτική άσκηση νοείται η πρόσωπο με πρόσωπο (θεραπευτής – θεραπευόμενος) συνεδρία με διάρκεια 50 λεπτά, η οποία λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου θεραπευτικού πλάνου.

Η πρακτική άσκηση περιλαμβάνει την ανάληψη 3 περιστατικών (75 ώρες συνολικής διάρκειας), την παρακολούθηση μιας ομάδας εποπτείας (διάρκειας 40 ωρών) και την διατήρηση φακέλων για τα περιστατικά (75 ώρες απασχόλησης συνολικά).

Προσωπική ανάπτυξη (100 ώρες):

Οι ώρες προσωπικής ανάπτυξης περιλαμβάνουν την μελέτη της σύγχρονης βιβλιογραφίας, αρθρογραφίας και των εκτενών, εξειδικευμένων σε κάθε ενότητα σημειώσεων, καθώς και την προετοιμασία για την παρουσίαση μιας μελέτης περίπτωσης έκτασης 5.000- 7.000 λέξεων.

 • Μελέτη Βιβλιογραφίας (50 ώρες)
 • Προετοιμασία και Παρουσίαση Μελέτη Περίπτωσης (50 ώρες)

Κριτήρια αποφοίτησης:

 1. Παρακολούθηση ενοτήτων και βίντεο (ετήσιο όριο απουσιών= 32 ώρες)
 2. Επιτυχής παρουσίαση εργασίας ανάλυσης περιστατικού στο τέλος του έτους (βαθμός άνω του 70%)
 3. Αξιολόγηση άνω του 70% στην προφορική εξέταση θεραπευτικών δεξιοτήτων στο τέλος του έτους
 4. Ολοκλήρωση τριών περιστατικών και κατάθεση φακέλων θεραπείας (τηρείται το δεοντολογικό απόρρητο)
 5. Παρακολούθηση 40 ωρών ομάδας εποπτείας

Με την κάλυψη των ανωτέρω κριτηρίων χορηγείται στους αποφοίτους του προγράμματος δίπλωμα «Ανώτερης Πρακτικής στην Γνωσιακή- Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία»

Εάν ενδιαφέρεστε για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, παρακαλώ συμπληρώστε και αποστείλετε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα βρείτε πατώντας εδώ και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας εντός 5 εργάσιμων ημερών.