You are here:
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

Εφαρμοσμένη Συμβουλευτική Μονοετές Πρόγραμμα Εκπαίδευσης E-learning


Έναρξη νέων τμημάτων:

Οκτώβριος 2024

Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη:

Αμαλία Ευστρατίου

Διδάσκοντες:

 Ζαφειρίδου Φανή, Καπουλέα Αμαλία, Κουτρή Άννα, Μουστάκα Ελευθερία,  Μελετίδου Λουκία,  Ντουλαπτσή Ζωή,  Παράσχου Μαρινέττα, Πελτέκης Απόστολος, Σιδηροπούλου Σίσσυ, Στάμου Αναστασία, Χατζηχρήστου Άννα

Αντικείμενο Προγράμματος:

Το πρόγραμμα μετεκπαίδευσης στην Εφαρμοσμένη Συμβουλευτική παρέχει ολοκληρωμένη, εξειδικευμένη επαγγελματική εκπαίδευση στη διαδικασία της Συμβουλευτικής.
Το Κέντρο Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής αναγνωρίζοντας την ανάγκη για δια βίου μάθηση σε ενδιαφερόμενους από όλη την επικράτεια και σε πλήρη εναρμόνιση με τις σύγχρονες, τεχνολογικές δυνατότητες προσφέρει την ευκαιρία για εξ’ αποστάσεως φοίτηση στο πρόγραμμα εκπαίδευσης στην Εφαρμοσμένη Συμβουλευτική.

Διάρκεια προγράμματος:

Το πρόγραμμα διαρκεί ένα ακαδημαϊκό έτος και περιλαμβάνει συνολικά:

 • την θεωρητική, εξ’ αποστάσεως σύγχρονη εκπαίδευση (160 ώρες)
 • την παρακολούθηση εξ’ αποστάσεως Βιωματικών Εργαστηρίων  (30 ώρες)

Προκειμένου να αποφοιτήσει ένας σπουδαστής καλείται να έχει καλύψει τα εξής:

 • Συμμετοχή στις 160 ώρες θεωρητικής κατάρτισης μέσω e-learning
 • Συμμετοχή στις 30 ώρες εξ’ αποστάσεως Βιωματική πρακτική άσκηση
 • Συγγραφή μια Βιβλιογραφικής Εργασίας 3.000 λέξεων
 • Συγγραφή μιας Εργασίας Ανάλυσης Περιστατικού 3.000 λέξεων
 • Επιτυχή συμμετοχή στη διαδικτυακή γραπτή αξιολόγηση εφ’ όλης της ύλης

Στόχοι προγράμματος:

Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος περιλαμβάνουν: α) την κατανόηση της σημασίας, των τεχνικών και των μεθόδων της συμβουλευτικής διαδικασίας, β) την  απόκτηση  ολοκληρωμένης γνώσης των θεωρητικών προσεγγίσεων που εφαρμόζονται στη Συμβουλευτική (όπως, Προσωποκεντρική, Υπαρξιακή, Συστημική, Γνωσιακή- Συμπεριφορική, Gestalt), γ) την εξοικείωση με όλα τα πιθανά συμβουλευτικά αιτήματα, την αξιολόγησή τους και τη συμβουλευτική αντιμετώπισή τους, δ) τη γνωριμία με όλα τα είδη συμβουλευτικής δομής (ατομική, ζεύγους, οικογένειας, ομάδας), ε) την κατάκτηση των απαραίτητων επικοινωνιακών δεξιοτήτων και συμβουλευτικών τεχνικών και στ) και την εξάσκηση των σπουδαστών εντός του μαθήματος μέσα από βιωματική πρακτική όλων των δεξιοτήτων και τεχνικών. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του μονοετούς αυτού προγράμματος, οι σπουδαστές μελετούν αρχικά  το εκπαιδευτικό υλικό που αναρτάται πριν από κάθε νέα εκπαιδευτική ενότητα και κατόπιν παρακολουθούν διαδικτυακά το βιωματικό τριήμερο μάθημα, το οποίο διεξάγεται εξ’ αποστάσεως σε προκαθορισμένες ημερομηνίες

Η βιωματική εκπαίδευση περιλαμβάνει την προσομοίωση συνεδριών ανάμεσα στο διδάσκοντα και τους σπουδαστές, αλλά και ανάμεσα στου ίδιους τους σπουδαστές παίζοντας το ρόλο του συμβούλου. Οι σπουδαστές εξοικειώνονται με την εφαρμογή όλων των δεξιοτήτων και τεχνικών που διδάσκονται, έτσι ώστε να μπορούν να τις εφαρμόσουν άμεσα σε περιστατικά. Οι σπουδαστές μας συνδέονται με τον προσωπικό τους κωδικό στην ειδικά διαμορφωμένη, ηλεκτρονική πλατφόρμα του Κέντρου μας προκειμένου να μελετήσουν το υλικό του τμήματός τους, να ενημερωθούν για το πρόγραμμα ή για τις υποχρεώσεις τους, καθώς και για να επικοινωνήσουν άμεσα με το διοικητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό του Κέντρου. 

Προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα: 

Το πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά σε κατόχους πτυχίου ή διπλώματος ψυχολογίας, κοινωνικής εργασίας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής και άλλων συναφών κλάδων από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο ή κολέγιο της Ελλάδας ή του εξωτερικού, καθώς και σε ψυχιάτρους και ειδικευόμενους ψυχιάτρους,οι οποίοι επιθυμούν να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν άμεσα τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους στον τομέα της συμβουλευτικής.   Γίνονται επίσης δεκτοί φοιτητές των παραπάνω κλάδων.

Διεξαγωγή Μαθημάτων:

 

Η διεξαγωγή των μαθημάτων θα είναι: Βιωματικά Εργαστήρια – 10 Παρασκευές, ώρες 18.30 – 21.30. Διαλέξεις – 10 Σαββατοκύριακα, ώρες 10.00 – 18.00, σε προκαθορισμένες ημερομηνίες

 

Ενδεικτική Θεματολογία:

 

 • Εισαγωγή στην συμβουλευτική διαδικασία
 • Γνωσιακή συμπεριφορική προσέγγιση στη Συμβουλευτική: εφαρμογή σε άτομα με θλίψη & άγχος
 • Συστημική προσέγγιση στη συμβουλευτική: εφαρμογή σε ζευγάρια, οικογένειες και ομάδες
 • Η προσέγγιση Gestalt και η εφαρμογή της ενσυνειδητότητας (Mindfulness) στην Συμβουλευτική
 • Η υπαρξιακή προσέγγιση για την αντιμετώπιση του πένθους
 • Η προσωποκεντρική προσέγγιση στη Συμβουλευτική για θέματα αυτογνωσίας
 • Συμβουλευτική προσέγγιση για θέματα υγείας
 • Συμβουλευτική παρέμβαση σε θέματα διατροφής και εξαρτήσεων
 • Συμβουλευτική υποστήριξη σε παιδιά και εφήβους
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για γονείς- ομάδες γονέων

Δίδακτρα

Ιδιώτες: 

2.200 ανά έτος 
Φοιτητές/Άνεργοι/Εφάπαξ πληρωμή:

2.000 ευρώ ανά έτος 

Η καταβολή του κόστους συμμετοχής γίνεται εφάπαξ ή σε 10 ή 12 μηνιαίες δόσεις σε τραπεζικό λογαριασμό ή με χρέωση πιστωτικής κάρτας. Στο ποσόν περιλαμβάνονται επίσης ορισμένα βασικά βιβλία και εκτενείς σημειώσεις των μαθημάτων σε ηλεκτρονική μορφή.

Δεν υπάρχει πρόσθετη χρέωση για την εξέταση της αίτησης και την εγγραφή.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Κέντρου Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικήςστο info@psychotherapia.gr ή τηλεφωνήστε στο 210 8219210.