Διαδικτυακό Σεμινάριο Σχεδιασμού και Συντονισμού Ψυχοεκπαιδευτικών Ομάδων

Έναρξη σεμιναρίου: Αναμένεται

Το διαδικτυακό σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε φοιτητές και επαγγελματίες ψυχικής υγείας, οι οποίοι ενδιαφέρονται να μάθουν να οργανώνουν και να συντονίζουν ομάδες με ψυχοεκπαιδευτικό χαρακτήρα. Οι ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες έχουν ως κεντρικό στόχο την εκπαίδευση των συμμετεχόντων σε θέματα που αφορούν τη ψυχολογική λειτουργία τους μέσω της ομαδικής αλληλεπίδρασης στο εδώ-και-τώρα. Υπό αυτή την έννοια μπορούν να πάρουν ποικίλες μορφές και να εφαρμοστούν σε μια ευρεία γκάμα περιπτώσεων. Μερικές ενδεικτικές εφαρμογές των ψυχοεκπαιδευτικών ομάδων είναι:

  • Εκπαιδευτικές ομάδες (επιμορφωτικά σεμινάρια, εργαστήρια κτλ.)
  • Ομάδες εκπαίδευσης δεξιοτήτων (π.χ. διαχείρισης άγχους, διαπροσωπικών δεξιοτήτων, δεξιοτήτων επικοινωνίας, συναισθηματικής νοημοσύνης)
  • Ομάδες προσωπικής ανάπτυξης (διερεύνηση διαπροσωπικών ζητημάτων, αυτογνωσία κτλ.)
  • Ομάδες στήριξης (π.χ. για διατροφικές διαταραχές, για συγγενείς ατόμων με σοβαρές ασθένειες, για παιδιά με διαζευγμένους γονείς)
  • Ομάδες βοήθειας σε μεταβατικές περιόδους ζωής (π.χ. σχολή γονέων, εφηβεία, ανεργία)

Στόχος του σεμιναρίου είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες μια αρκετά ολοκληρωμένη εκπαίδευση σχετικά με τη θεωρία αλλά και την πρακτική εφαρμογή των ψυχοεκπαιδευτικών ομάδων. Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες:

-θα έχουν αποκτήσει βασικές γνώσεις για τη φιλοσοφία και τη χρησιμότητα που έχει η ομαδική διαδικασία

-θα έχουν κατανοήσει τους τρόπους που μπορούν να σχεδιάσουν βήμα- βήμα και να οργανώσουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ψυχοεκπαίδευσης σε ομάδα

-θα έχουν διερευνήσει το ρόλο και τις δεξιότητες που χρειάζεται να έχουν ως συντονιστές ψυχοεκπαιδευτικής ομάδας

-θα έχουν την ευκαιρία να σχεδιάσουν μια δική τους ψυχοεκπαιδευτική ομάδα με την εποπτεία της εισηγήτριας του προγράμματος

ΠΛΑΝΟ

Διάρκεια:

Το σεμινάριο πραγματοποιείται με ζωντανή διαδικτυακή παρακολούθηση με ωράριο 10:00 π.μ. – 18:00 μ.μ. Συνολική διάρκεια σεμιναρίου: 32 ώρες –

Εισηγήτριες

Μελετίδου Λουκία – Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια

Κόστος συμμετοχής:

Ιδιώτες: 300 ευρώ Φοιτητές/Άνεργοι/Εφάπαξ πληρωμή: 250 ευρώ Δεν υπάρχει πρόσθετη χρέωση για την εξέταση της αίτησης και την εγγραφή